Projekti

U 2020. godini AKOKVO učestvuje u realizaciji sljedećih projekata:

  • Jačanje internacionalizacije na crnogorskim univerzitetima kroz efikasno strateško planiranje – IESP;
  • Projekat razmjene zaposlenih, Sekretarijat za praćenje Bolonjskog procesa – BFUG;
  • Kvalitetno obrazovanje za sve, Savjet Evrope;
  • Integracija ključnih kompetencija u obrazovni sistem Crne Gore.
  • Podrška evropskim QA agencijama u ispunjavanju ESG – SEQA-ESG;
  • Bolje akademske kvalifikacije kroz obezbjeđenje kvaliteta – BAQUAL.

Početkom 2020. godine sa realizacijom je započeo Erasmus+ projekat IESP – „Jačanje internacionalizacije na crnogorskim univerzitetima kroz efikasno strateško planiranje“ (https://www.iesp.ucg.ac.me), čiji je koordinator Univerzitet Crne Gore. Projekat je usmjeren na unapređenje međunarodne konkurentnosti i vidljivosti crnogorskih univerziteta kroz pružanje optimalnog modela jačanja kapaciteta za različite aspekte internacionalizacije uključujući: strategiju internacionalizacije sa akcionim planovima, prateću dokumentaciju za internacionalizaciju, internacionalizaciju istraživanja i inovacija, međunarodnu mobilnost osoblja i studenata, međunarodno umrežavanje i ocjena kvaliteta internacionalizacije.

Projekat razmjene zaposlenih, BFUG Projekat mobilnosti zaposlenih u oblasti obezbjeđenja kvaliteta visokog obrazovanja obuhvatiće praksu zaposlenih u agencijama u Francuskoj i Poljskoj.

Kvalitetno obrazovanje za sve, čiji je koordinator Savjet Evrope ima za cilj razvijanje kriterijuma za evaluaciju kojim će se ocjenjivati akademski integritet ustanove.

Integracija ključnih kompetencija u obrazovni sistem Crne Gore, čiji je koordinator Ministarstvo prosvjete a pored crnogorskih partnera u projektu učestvuje EPRD Office for Economic Policy and Regional Development Ltd. iz Poljske ima za cilj Sprovođenje istraživanja na ustanovama visokog obrazovanja radi uključivanja ključnih kompetencija u kurikulumu ustanova visokog obrazovanja u Crnoj Gori.

SEQA ESG Podrška evropskim QA agencijama u ispunjavanju ESG čiji je koordinator ENQA, ima za cilj podršku novoosnovanim institucijama za obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja u primjeni ESG.

BAQUAL – Bolje akademske kvalifikacije kroz obezbjeđenje kvaliteta čiji je koordinator Ministarstvo znanosti i obrazovanja Hrvatske ima za cilj identifikovanje zajedničkog standarda u postupcima evaluacije i podsticanje primjene okvira kvalifikacija u unutrašnjim i vanjskim postupcima obezbjeđenja kvaliteta u   Hrvatskoj, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji.

Završeni projekti

INVO – HERIC „Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost“. (www.heric.me)

Razvojni cilj INVO projekta je jačanje kvaliteta i relevantnosti visokog obrazovanja i istraživanja u Crnoj Gori kroz reformu finansiranja visokog obrazovanja i sistema osiguranja kvaliteta i jačanje kapaciteta istraživanja i razvoja.

Font Resize