Registar akreditovanih studijskih programa

 

 

UNIVERZITETI SAMOSTALNI FAKULTETI
Univerzitet Crne Gore Fakultet za crnogorski jezik i književnost
Univerzitet Donja Gorica Fakultet za poslovni menadžment Bar
Univerzitet Mediteran Fakultet za finansije, bankarstvo i ekonomsku diplomatiju
Univerzitet Adriatik Fakultet za državne i evropske studije

 

 

 

UNIVERZITET CRNE GORE

Fakultet Studijski program Studije Vrsta studija Naučna oblast Izvještaj o akreditaciji Odluka o akreditaciji
Centar za doktorske studije Održivi razvoj Doktorske na engleskom jeziku Akademske Interdisciplinarne nauke Izvještaj Odluka
Fakultet likovnih umjetnosti Konzervacija i restauracija Osnovne studije Akademske Interdisciplinarne nauke Izvještaj Odluka
Konzervacija i restauracija Master studije Akademske Interdisciplinarne nauke Izvještaj Odluka
Medicinski fakultet Zdravstvena njega Master studije Primijenjene Medicinske nauke Izvještaj Odluka
Medicinski fakultet Fizioterapija Master studije Primijenjene Medicinske nauke Izvještaj Odluka

povratak na vrh


 

 

</tr

 

UNIVERZITET DONJA GORICA

Fakultet Studijski program Studije Vrsta studija Naučna oblast Izvještaj o akreditaciji Odluka o akreditaciji
Fakultet umjetnosti Komunikologija i mediji Doktorske Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis Informacioni menadžment u zdravstvu Master Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Fakultet za informacione sisteme i tehnologije Informacione tehnologije Doktorske Akademske Tehničko – tehnološke nauke Izvještaj Odluka
Fakultet za kulturu i turizam Kultura i turizam Master Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Međunarodno hotelijerstvo i menadžment Master Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Kineske studije Osnovne Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Filološki fakultet Engleski jezik Master Akademske Humanističke nauke Izvještaj Odluka
Fakultet za dizajn i multimediju Dizajn i multimedija Master Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Film i mediji Osnovne Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Fakultet za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju Urbana poljoprivreda Master Akademske Tehničko-tehnološke nauke Izvještaj Odluka
Prehrambena tehnologija Master Akademske Tehničko-tehnološke nauke Izvještaj Odluka
Sanitarni inženjering u sektoru hrane Master Akademske Tehničko-tehnološke nauke Izvještaj Odluka
Fakultet za primijenjene nauke Psihologija Master Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis Menadžment Master Primijenjene Društvene nauke Izvještaj Odluka
Fakultet za informcione sisteme i tehnologije Informacione tehnologije Master Akademske Tehničko-tehnološke nauke Izvještaj Odluka
Fakultet “Humanističke studije” Politička teorija i politička analiza Master Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Fakultet “Humanističke studije” Međunarodna politika i bezbjednost Master Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Fakultet “Humanističke studije” Rodne studije Master Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Fakultet “Humanističke studije” Komunikologija i mediji Master Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Fakultet pravnih nauka Međunarodno pravo Master Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Fakultet pravnih nauka Pravosuđe i javna uprava Master Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka 

 

POSEBNI PROGRAMI CJELOŽIVOTNOG UČENJA

Fakultet Program Naučna oblast Izvještaj o akreditaciji Odluka o akreditaciji
Fakultet za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju Urbana poljoprivreda Tehničko-tehnološke nauke Izvještaj Odluka
Fakultet za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju Ekološki monitoring voda Tehničko-tehnološke nauke Izvještaj Odluka

povratak na vrh


 

UNIVERZITET MEDITERAN

Fakultet Studijski program Studije Vrsta studija Naučna oblast Izvještaj o akreditaciji Odluka o akreditaciji
Fakultet za turizam „Montenegro Tourism School“ Menadžment u turizmu i hotelijerstvu Osnovne Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Menadžment u turizmu i hotelijerstvu Master Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Menadžment u turizmu i hotelijerstvu Doktorske Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Fakultet vizuelnih umjetnosti Vizuelne umjetnosti Osnovne Akademske Umjetničke i naučne discipline Izvještaj Odluka
Vizuelne umjetnosti Master Akademske Umjetničke i naučne discipline Izvještaj Odluka
Fakultet za informacione tehnologije Informacione tehnologije Osnovne Akademske Prirodne nauke Izvještaj Odluka
Informacione tehnologije Master Akademske Prirodne nauke Izvještaj Odluka
Pravni fakultet Evropsko pravo Doktorske Akademske Društvene nauke Izvjestaj Odluka
Privredno-pravni Master Akademske Društvene nauke izvjestaj odluka
Pravosudni i privredno pravni Osnovne Akademske Društvene nauke Izvjestaj Odluka
Evropsko pravo Master Akademske Društvene nauke Izvjestaj Odluka
Javna uprava Master Akademske Društvene nauke Izvjestaj Odluka
Krivično-pravosudni Master Akademske Društvene nauke Izvjestaj Odluka
Fakultet za ekonomiju i biznis Ekonomija i biznis Osnovne Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Finansijski menadžment, računovodstvo i revizija Master Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Marketing menadžment Master Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
MBA in Management, Finance and Agribusiness Master Primijenjene Društvene nauke Izvještaj Odluka
Finansije Doktorske Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Marketing Doktorske Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Fakultet za strane jezike Engleski jezik i književnost Osnovne Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Engleski jezik i književnost Master Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka

povratak na vrh


 

UNIVERZITET ADRIATIK

Fakultet Studijski program Studije Vrsta studija Naučna oblast Izvještaj o akreditaciji Odluka o akreditaciji
Fakultet za menadžment Herceg Novi Poslovni menadžment Master Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Fakultet za biznis i turizam Budva Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Master Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Pravo Osnovne Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Pravo Master Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Menadžment Osnovne Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Računovodstvo, finansije i bankarstvo Osnovne Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Ekonomija javnog sektora Master Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Poslovna ekonomija Master Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Pomorski fakultet Bar Turizam Osnovne Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat Menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji Osnovne Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Nautički turizam Master Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Nautički turizam Doktorske Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Hec Miločer Internacionalni menadžment u hotelijerstvu i gastronomiji Osnovne Primijenjene Društvene nauke Izvještaj Odluka
Internacionalni menadžment u hotelijerstvu i gastronomiji Master Primijenjene Društvene nauke Izvještaj Odluka
Fakultet za pomorstvo i turizam Pomorska elektrotehnika Osnovne Akademske Tehničko-tehnološke Izvještaj Odluka

povratak na vrh


 

SAMOSTALNI FAKULTETI
Fakultet Studijski program Studije Vrsta studija Naučna oblast Izvještaj o akreditaciji Odluka o akreditaciji

Fakultet za crnogorski jezik i književnost

Crnogorski jezik i književnost Osnovne Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Crnogorski jezik i književnost Master Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka

Fakultet za poslovni menadžment Bar

Poslovni menadžment Osnovne Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Poslovni menadžment Master Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Poslovna psihologija i psihološko savjetovanje Osnovne Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka

Fakultet za finansije, bankarstvo i ekonomsku diplomatiju

Finansije, bankarstvo i ekonomska diplomatija Osnovne Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka

Fakultet za državne i evropske studije

Evropske studije Master Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Državno-pravne studije Master Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka

povratak na vrh


 

Važeće akreditacije Savjeta za visoko obrazovanje koje su odobrene prije osnivanja Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja

Univerzitet Fakultet Studijski program Studije Vrsta studija Naučna oblast Odluka o akreditaciji
Univerzitet Donja Gorica Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis Ekonomija energetike Master Akademske Društvene nauke Odluka
Univerzitet Donja Gorica Fakultet pravnih nauka Javno pravo Doktorske Akademske Društvene nauke Odluka
Univerzitet Donja Gorica Fakultet pravnih nauka Privatno pravo Doktorske Akademske Društvene nauke Odluka
Univerzitet Donja Gorica Fakultet umjetnosti Teorija savremene umjetnosti Doktorske Akademske Humanističke nauke Odluka
Univerzitet Donja Gorica Filološki fakultet Engleski jezik i književnost Osnovne Akademske Humanističke nauke Odluka
Univerzitet Donja Gorica Fakultet za sportski menadžment Sportski menadžment Master
(60ECTS)
Primijenjene Društvene nauke Odluka
Univerzitet Donja Gorica Fakultet za prehrambenu tehnologiju, bezbijednost hrane i ekologiju Prehrambena tehnologija, bezbijednost hrane i ekologija Master Akademske Društvene nauke Odluka
Univerzitet Donja Gorica Fakultet primijenjene nauke Elektrotehnika i računarstvo Osnovne
(240ECTS)
Akademske Tehničko-tehnološke nauke Odluka
Univerzitet Donja Gorica Fakultet primijenjene nauke Geodezija Osnovne Akademske Tehničko-tehnološke nauke Odluka
Univerzitet Donja Gorica Fakultet primijenjene nauke Matematika Osnovne
(240ECTS)
Akademske Prirodne nauke Odluka

povratak na vrh


 

Font Resize