Rukovodstvo

Direktor Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja

Prof. dr Srđa Popović

 

Prof. dr Srđa Popović rođen je 5. aprila 1958. godine u selu Građani, opština Cetinje.
Osnovnu školu i gimnaziju završio je na Cetinju.
Godine 1972. završio je Nastavnički fakultet. Doktor je geografskih nauka.
Godine 1983. zasnovao je radni odnos u budvanskoj srednjoj školi „Danilo Kiš“ kao profesor, u kojoj je u više mandata bio direktor. Od 1986. do 1990. godine obavljao je poslove na radnom mjestu sekretara OK SSRN Budva. U jednom mandatu bio je direktor JPU „Ljubica Jovanović Maše“ (Budva). Godine 2001. imenovan je za v.d. direktora JU „Grad teatar“ Budva. U tri saziva bio je odbornik u Skupštini opštine Budva. Bio je poslanik 25. saziva Skupštine Crne Gore. Od avgusta 2015. godine do kraja 2016. godine bio je predsjednik Opštine Budva.
Istaknuti je društveno – politički i sportski radnik. Bio je predsjednik Izviđačkog odreda „Niko Anđus“ Budva, predsjednik KK „Mogren“ Budva, predsjednik Šahovskog kluba Budva, predsjednik opštinske organizacije Crvenog Krsta itd. Strastveni je velepčelar, član UO „Pčelarske organizacije Crne Gore“ i predsjednik Redakcije lista „Pčelarstvo“.
Za direktora Agencije imenovan je 17. maja 2018. godine.
Oženjen je i otac dvoje djece.


Pomoćnica direktora za kontrolu kvaliteta

mr Maja Radunović

 

Maja Radunović je rođena 7. januara 1985. godine u Podgorici, gdje je završila osnovnu školu. Srednju školu završila je u Americi. Diplomirala je 2009. godine na Fakultetu političkih i društvenih nauka, državni Univerzitet Pantheon, Atina, Republika Grčka, smjer-Masovni mediji, komunikologija i civilizacijske nauke, dok je specijalističke studije iz oblasti Masovnih medija, komunikacija i kulturologije okončala na Univerzitetu Viltaneusse u Parizu. Master studije završila je 2014. godine na Univerzitetu u Antverpenu, smjer Vladavina i upravljanje, na temu ‘’Etnička heterogenost i Crna Gora’’.
Profesionalnu karijeru započela je 2009. godine u Ministarstvu odbrane, u kojem je, nakon završenog pripravničkog staža, bila angažovana u Odsjeku za međunarodnu saradnju, kao oficir za bilateralnu odbrambenu saradnju sa Grčkom Republikom, Kiprom, Češkom, Italijom Japanom i dr. Nakon toga, 2015. godine karijeru nastavlja u Sektoru za razvojne projekte, kao načelnik Odsjeka za podršku i praćenje razvojnih projekata. U periodu od avgusta 2017. do januara 2018. godine Odlukom Vlade Crne Gore obavljala je funkciju v.d. sekretara Sekretarijata za razvojne projekte. Trenutno je na poziciji pomoćnika direktora za kontrolu kvaliteta u Agenciji za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja, od septembra 2018. godine.
Tokom studija bila je član grčkog Olimpijskog Komiteta (učešće na Olimpijskim i Paraolimpijskim igrama (Atina 2004) i Evroviziji (Atina 2006) u svojstvu prevodioca i asistenta u organizaciji, Asistent u Sektoru za Marketing, TNT agencija, Atina, Republika Grčka, kao i asistent u Sektoru za odnose sa javnošću, AEPI (Agencija za zaštitu autorskih i intelektualnih prava umjetnika), Atina, Republika Grčka.
Od 2010. godine posjeduje licencu stalnog sudskog tumača za grčki jezik, koju je obnovila 2017. godine. Pored grčkog, govori engelski i francuski jezik.
Udata je i majka jednog djeteta.


Pomoćnica direktora za obezbjeđenje kvaliteta i istraživanje

mr Tijana Stanković

 

Tijana Stanković (rođena 13. januara 1977.) je imenovana na mjesto pomoćnika direktora AKOKVO u septembru 2018. godine. Prije toga radila je u Vladi Crne Gore na javnim funkcijama savjetnika potpredsjednika Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem i pomoćnika Ministra finansija za Ekonomsku politiku i razvoj, u oblastima makroekonomije, javnih finansija i strukturnih reformi. U tom periodu koordinirala je Vladina ekonomska dokumenta kao što su godišnji dokument „Program ekonomskih reformi“ (od 2011-2015.), Nacionalni plan „Pravci razvoja Crne Gore 2013-2015“ (2011-2013.), Predlog zakona o javno-privatnom partnerstvu (2016.), sveobuhvatni i konzistentni plan strukturnih reformi „Reforme za konkurentnost 2020“ (2016.), itd.
Karijeru je započela kao saradnik potpredsjednika Savjeta za privatizaciju, a nastavila na Institutu za strateške studije i projekcije (ISSP) kao istraživač, a kasnije analitičar za oblast cijena i inflacije i penzijske reforme. Penzijske sisteme je istraživala u svojoj magistarskoj tezi i odbranila ju je na smjeru Institucionalna ekonomija postdiplomskih studija „Preduzetnička ekonomija“ na Ekonomskom fakultetu u Podgorici. Mjesto lidera komponente o penzijskoj reformi u projektu Svjetske banke omogućilo joj je učešće u procesu razvoja novog institucionalnog i zakonskog okvira penzijskog sistema u Crnoj Gori.
Tijana je doktorant na doktorskim studijama „Ekonomija“ na Univerzitetu Crne Gore. Radila je kao povremeni predavač i učesnik u projektima u oblasti javnih finansija i strukturnih reformi u Centru za izvrsnost u finansijama u Ljubljani. Ekonomski fakultet i gimnaziju je završila u Podgorici, gdje i sada živi sa porodicom.

Font Resize