Upravni odbor

Upravni odbor ima predsjednika i dva člana od kojih su dva predstavnika osnivača i jedan predstavnik organa državne uprave nadležnog za poslove prosvjete:

doc.dr Saša Vujošević, predsjednik (Ekonomski fakultet, UCG)
Merima Baković, član (savjetnica predsjednika Vlade Crne Gore za pravna pitanja)
Mijajlo Đurić, član (načelnik odjeljenja za normativno-pravne poslove u Ministarstvu prosvjete).

Detaljnije o nadležnostima i djelokugu rada Upravnog odbora pogledati: Statut Agencije i Poslovnik o radu UO.

Font Resize