Ustanove visokog obrazovanja

Visoko obrazovanje u Crnoj Gori se ostvaruje na ustanovama visokog obrazovanja (univerzitet, fakultet, umjetnička akademija i visoka škola). Uslov koji ustanova visokog obrazovanja treba da ispuni da bi mogla da realizuje studijske programe i vrši upis studenata je posjedovanje sertifikata o akreditaciji koji izdaje Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja i licence za rad koju izdaje Ministarstvo prosvjete.

Trenutno u Crnoj Gori visoko obrazovanje se stiče na četiri univerziteta i četiri fakulteta:

  1. Univerzitetu Crne Gore, državna ustanova visokog obrazovanja (www.ucg.ac.me)
  2. Univezitetu Mediteran, privatna ustanova visokog obrazovanja (unimediteran.net)
  3. Univerzitetu Donja Gorica, privatna ustanova visokog obrazovanja (www.udg.edu.me)
  4. Univerzitetu Adriatik, privatna ustanova visokog obrazovanja ( univerzitetadriatik.com)
  5. Fakultetu za crnogorski jezik i književnost, državna samostalna ustanova visokog obrazovanja (www.fcjk.me)
  6. Fakultetu za državne i evropske studije, privatna samostalna ustanova visokog obrazovanja (www.fdes.me)
  7. Fakultetu za poslovni menadžment, privatna samostalna ustanova visokog obrazovanja (www.fpm.me)
  8. Fakultetu za internacionalni menadžment u turizmu i hotelijerstvu, privatna samostalna ustanova visokog obrazovanja (www.hecmontenegro.com)
Font Resize