Aktuelnosti

AKOKVO u posjeti austrijskim institucijama dualnog obrazovanja u okviru DUALMON projekta (25-29. april 2022.)

Predstavnici AKOKVO su, zajedno ostalim projektnim partnerima, učestvovali u studijskoj posjeti institucijama dualnog obrazovanja u Gracu (Austrija) u okviru projekta DUALMON. Projekat ima za cilj uvođenje dualnog u visoko obrazovanje Crne Gore. Univerzitet primijenjenih nauka “FH Joanneum”, partner u Projektu, ima dugogodišnju tradiciju primjene tog modela visokoškolskog obrazovanja. U razgovoru sa profesorima i studentima master studija- budućim inžinjerima metalurgije, crnogorska delegacija je imala priliku da, iz perspektive kako profesora, tako i studenta, sazna o konceptu studija, izboru kompanija u kojima, po polovinu svakog semestra, primjenjuju teorijska znanja sa dualnog studijskog programa. Delegacija je posjetila neke od proizvodnih kompanija koje učestvuju u dualnom programu. Zadatak AKOKVO u narednoj fazi projekta jeste da razvije standard sa kriterijumima na osnovu kojeg će se evaluirati dualni studijski programi i u Crnoj Gori po uzoru na austrijski kao najbolji u Evropi.

Font Resize