Aktuelnosti

Analiza sistema obezbjeđenja kvaliteta u visokom obrazovanju i Zakona o akademskom integritetu

Savjet Evrope je kroz projekat “Kvalitetno obrazovanje za sve” sproveo i objavio Analizu sistema obezbjeđenja kvaliteta u visokom obrazovanju i Zakona o akademskom integritetu.

Analiza se bavi pregledom postojećih pravnih osnova koje su važne za uspostavljanje, primjenu i sprovođenje načela i vrijednosti akademskog intergiteta u visokom obrazovanju. Osim toga, kroz analizu su identifikovani i izazovi sa kojima se svi učesnici u sistemu visokog obrazovanja srijeću kada je riječ o načelima akademskog integriteta i to kako na nivou kreiranja politika tako i na institucionalnom nivou.

Cilj analize je ispitivanje postojećih mehanizama, prepoznavanje relevantnih aktera i njihova uključenost i odgovornost, kao i načina na koje načela akademskog integriteta mogu da zažive kroz promovisanje vrijednosti.

Kroz analizu su formulisane konkretne preporuke za podizanje svijesti, preuzimanje odgovornosti i uvođenje mehanizama za primjenu vrijednosti akademskog integriteta u sistemu visokog obrazovanja.

Dokument je dostupan na sljedećem linku:

Analiza sistema obezbjeđenja kvaliteta u visokom obrazovanju i Zakona o akademskom integritetu

Podsjećamo, Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja je sredinom jula 2022. godine usvojila dopunski standard o akademskom integritetu u postupku reakreditacije ustanova visokog obrazovanja a koji je takođe razvijen kroz projekat “Kvalitetno obrazovanje za sve” uz podršku Savjeta Evrope.

 

Font Resize