Aktuelnosti

Četvrta radionica u okviru projekta SEQA-ESG održana na Malti 28. i 29. juna 2022. godine

Predstavnici AKOKVO su učestvovali na četvrtoj radionici u okviru SEQA-ESG projekta koji za cilj ima podršku evropskim agencijama za obezbjeđenje kvaliteta na putu ispunjenja Evropskih standarda i smjernica (ESG).

Radionica je održana na Malti 28. i 29. juna 2022.godine a pored koordinatora – Evropske asocijacije za obezbjeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA). Prisustovali su predstavnici agencija i ministarstava: Malte, Slovačke, Moldavije, Albanije, Češke i Crne Gore, kao i eksperti na projektu: Cristina Ghitulica (Rumunska agencija za obezbjeđenje kvaliteta – ARACIS) i Ronny Heintze (Njemačka agencija AQAS).

Četvrta radionica SEQA-ESG je imala za cilj da adresira pitanje uključenosti i učešća svih stejkholdera (studenata, predstavnika privrede i profesionalnih udruženja, predstavnika ustanova visokog obrazovanja i njihovog nastavnog osoblja, alumnija….) metoda i kriterijuma za njihov izbor u upravljačkim tijelima i postupcima evalucije, što korespondira standardu 3.1 koji se odnosi na uključenost eksperata u okviru Evropskih standarda i smjernica.

Predsjednik ENQA Douglas Blackstock, na početku radionice je  naveo je da je najbolje od primjene ESG-a što su fleksibilni i prilagodljivi različitim sistemima obezbjeđenja kvaliteta. Predavač Heintze je polaznike radionice detaljno upoznao sa sadržajem i ciljom standarda 3.1, dok je predavač Ghitulica predstavila praktičnu primjenu standarda u njihovoj agenciji i način izbora stejkholdera koji oni primjenjuju.

U diskusiji, u formi „world cafe“, svi učesnici su imali priliku da predstave trenutno stanje u svojim agencijama i upoznaju se sa izazovima svojih partnera na projektu na putu ispunjavanja gorepomenutog standarda. Potom je uslijedilo i rješavanje praktičnog problema koji su sve grupe rješile na različite načine.

Zaključci radionice su: primjena standarda 3.1 i uključivanje stejkholdera u upravljačke strukture agencija za obezbjeđenje kvaliteta, kao i u svim  postupcima evalucija,  je ključno za postizanje kvaliteta u skladu sa Evropskim standardima i smjernicama. Bez učešća svih zainteresovanih strana (studenata, akademske zajednice, privrede…), ne može se zamisliti ni kvalitetan postupak ocjenjivanja ustanova i studijskih programa, pa samim tim ni kvalitet visokog obrazovanja.

Radionica je završena uz pozitivne impresije učesnika, uz nadu da će se dobijene preporuke implementirati u budućim aktivnostima agencija koje ih do sada nisu već primjenile u svom radu.

 

 

Font Resize