Актуелности

Aнализа система обезбјеђења квалитета у високом образовању и Закона о академском интегритету

Савјет Европе је кроз пројекат “Квалитетно образовање за све” спровео и објавио Анализу система обезбјеђења квалитета у високом образовању и Закона о академском интегритету.

Анализа се бави прегледом постојећих правних основа које су важне за успостављање, примјену и спровођење начела и вриједности академског интергитета у високом образовању. Осим тога, кроз анализу су идентификовани и изазови са којима се сви учесници у систему високог образовања сријећу када је ријеч о начелима академског интегритета и то како на нивоу креирања политика тако и на институционалном нивоу.

Циљ анализе је испитивање постојећих механизама, препознавање релевантних актера и њихова укљученост и одговорност, као и начина на које начела академског интегритета могу да заживе кроз промовисање вриједности.

Кроз анализу су формулисане конкретне препоруке за подизање свијести, преузимање одговорности и увођење механизама за примјену вриједности академског интегритета у систему високог образовања.

Документ је доступан на сљедећем линку:

Анализа система обезбјеђења квалитета у високом образовању и Закона о академском интегритету

Подсјећамо, Агенција за контролу и обезбјеђење квалитета високог образовања је средином јула 2022. године усвојила допунски стандард о академском интегритету у поступку реакредитације установа високог образовања а који је такође развијен кроз пројекат “Квалитетно образовање за све” уз подршку Савјета Европе.

Font Resize