Актуелности

Додатни стандард за студијске програме за иницијално образовање наставника

Стандард се примјењује на студијске програме чија је излазна квалификација наставник (учитељ, професор и сл.), и то предметни наставник у основној и средњој школи. Овакви програми би у поступку акредитације и реакредитације требали испунити уз све основне стандарде за акредитацију студијских програма и овај додатни стандард. Примјеном, односно евалуацијом примјене овог стандарда, осигурава се боља примјена кључних компетенција у црногорски систем образовања. Четири од шест критеријума од колико се састоји стандард су елиминационог карактера, што значи да њиховим неиспуњавањем, установа губи могућност да акредитује студијски програм. Стандард је развијен у оквиру пројекта „Интеграција кључних комптенеција у црногорски систем образовања“.

Стандард можете наћи овдје.

Font Resize