Актуелности

Друга радионица у оквиру пројекта „Боље академске квалификације кроз обезбјеђење квалитета – BAQUAL“

Друга радионица у оквиру пројекта BAQUAL одржана је у организацији партнера из Македоније под називом „Стандард квалификације за наставнике у високом образовању – база за израду програма за унапрјеђење наставничких компетенција“ 24. и 25. новембра 2021. године у онлине формату.

Током радионице, представници националне Радне групе из Македоније, упознали су присутне са стандардом квалификације за наставнике у високом образовању који развијају у оквиру овог пројекта, уз посебан осврт на препоруке из документа насталог у оквиру министарске конференције одржане у Риму 2020. године – Roma Communique. Такође, презентована су конкретна искуства и студије случаја са установа високог образовања из Македоније када је у питању унапрјеђење наставничких компетенција у области високог образовања. Учесници су имали прилику да током отворене дискусије размијене мишљења о конкретним начинима путем којих се може побољшати квалитет наставничке професије и истовремено спроводити континуирано обучавање наставног кадра за примјену савремених дидактичких и педагошких вјештина.

У оквиру првог дана радионице, представница Агенције за контролу и обезбјеђење квалитета високог образовања – Ана Рутовић одржала је презентацију о стандарду квалификације у области високог образовања који развија Радна група у Црној Гори, као и о програму цјеложивотног учења који би се увео у наставни процес на установи високог образовања на основу те развијене квалификације. Посебна пажња је била посвећена специфичностима регулаторног оквира који дефинише услове за развијање квалификација у области високог образовања, као и истраживању наставничких компетенција које је Радна група спровела међу наставницима, студентима и менаџментом установа високог образовања.

Други дан радионице био је посвећен дискусији о будућим корацима у оквиру реализације пројектних активности између пројектних партнера, као и изазовима са којима се партнери на пројекту суочавају у оквиру својих националних система.

За нашу националну Радну групу ова радионица је представљала сјајну прилику да се прошире знања у области израде стандарда квалификација.

Font Resize