Актуелности

Завршен пројекат „Болоњска група за обезбјеђење квалитета: мобилност запослених“

Пројекат „Болоњска група за обезбјеђење квалитета: мобилност запослених“, започет 2019. године, објавио је свој Финални извјештај. Пројекат су координирале фламанска, кипарска и грузијска агенција за обезбјеђење квалитета, а учествовали су представници институција за обезбјеђење квалитета свих земаља Европског простора високог образовања. Сврха пројекта је била да се омогући размјена запослених у националним агенцијама у циљу стицања знања и искуства у одређеним аспектима обезбјеђења квалитета. АКОКВО је искористила могућност пославши своја четири запослена у аустријску (АQА), португалску (А3ЕС) и хрватску (АЗВО) агенцију на теме унапрјеђења законског оквира, развој истраживачке компоненте и информационог система и примјену Европских стандарда и смјерница, респективно. Искуства стечена кроз интеракцију са колегама из других агенција су била од великог значаја за јачање капацитета запослених и примјењују се у многим аспектима рада АКОКВО.

Font Resize