Листа експерата

Према Закону о високом образовању (“Службени лист Црне Горе”, бр. 44/2014, 52/2014 – испр., 47/2015, 40/2016, 42/2017, 71/2017, 55/2018, 3/2019, 17/2019 – др. закон, 47/2019, 72/2019 и 74/2020, 104/2021 и 86/22), Агенција за контролу и обезбјеђење квалитета високог образовања за спровођење поступака акредитације студијских програма и реакредитације установа високог образовања образује Комисију. Комисија се образује из реда независних експерата (академско особље, студенти и представници привреде) из Црне Горе и иностранства са листе експерата, коју утврђује Агенција након спроведеног јавног позива. Јавни позив је отворен током цијеле године, а листе се ажурирају крајем сваког квартала.

Јединствене листе експерата могуће је преузети на сљедећим линковима:

Сходно Одлуци о утврђивању листе експерата за акредитацију студијских програма односно реакредитацију установа високог образовања, листа је ажурирана 01.04.2024. године.

Пријава за листу експерата – Јавни позив за пријаву за листу експерата је отворен током цијеле године. Заинтересовани експерти се могу пријавити на сљедећим линковима:

Font Resize