Актуелности

Министар просвјете и Директор АКОКВО примили високе званичнике ЕQАR-а и ЕNQA-е у циљу разговора о свеобухватној и досљедној примјени Европских стандарда у црногорском систему високог образовања

У оквиру пројекта Подршке агенцијама за обезбјеђење квалитета високог образовања у примјени Европских стандарда и смјерница (EWSG) – SEQA-ESG – 19. јула 2022. године је одржан састанак високих званичника Европског регистра агенција за обезбјеђење квалитета високог образовања (EQAR) и Европске асоцијације за обезбјеђење квалитета (ENQA) са министром просвјете Миомиром Војиновићем, директором Агенције за контролу и обезбјеђење квалитета високог образовања Гораном Даниловићем и њиховим сарадницима. Тема састанка је садашњи ниво, као и план свеобухватне и конзистентне примјене ESG-а у систему високог образовања Црне Горе. Пројекат је у скоро двогодишњем трајању резултирао са четири радионице на тему кључних Европских стандарда, Националним акционим планом Црне Горе за примјену ESG-а, а оцјена након посјете биће кључни инпут за примјену рјешења у законском оквиру за обезбјеђење квалитета.

Министар је истакао значај чланства црногорске Агенције за контролу и обезбјеђење квалитета високог образовања у европске асоцијације и регистре као потврде достигнутог нивоа квалитета, као и спремност Министарства да подржи све реформе чијом примјеном ће систем високог образовања у Црној Гори и суштински постати дио Европског простора високог образовања. Директор Агенције је подсјетио на сврху примјене стандарда, а то је квалитет знања и оспособљеност студената. Сарадњу Агенције са установама високог образовања и њихово разумијевање процеса истакао је као кључне за успјешне поступке есктерне евалуације. Потврдио је спремност Црне Горе да настави пут ЕУ интеграција и у том смислу прихвата европске вриједности у високом образовању. У том смислу је навео најскорији примјер реакредитације Универзитета Црне Горе који је евалуиран за четири мјесеца и у чијој евалуацији су учествовала 54 експерта, од чега више од 90% иностраних. Тијана Станковић, помоћница директора Агенције, представила је изазове са којима се систем обезбјеђења квалитета суочава и предлоге за унапрјеђење законског оквира, првенствено постизање независности агенције у оперативном смислу и у доношењу одлука, укључености свих заинтересованих страна у процес и то приоритетно студената, накнадну контролу испуњености препорука, као и унапрјеђења националних стандарда у смислу јасноће и једноставности.

Предсједник EQAR-а, проф. Карл Дитрих, чланица борда ЕНQА-е, Јоланта Силка и менаџер евалуација ENQA-е Горан Даковић, су били заинтересовани за динамику усвајања новог Закона о високом образовању, без којег процес имплементације ESG-а не може почети. Изразили су спремност те двије организације да подрже црногорске институције на том изазовном и дуготрајном путу. Закључци са састанка и оцјену Националног акционог плана за имплементацију ESG-а, европски стручњаци ће доставити током јесени, када се пројекат завршава.

Састанку су присуствовали генерални директори директората Министарства просвјете, Неда Ојданић и Горан Дробњак, који су допринијели дискусији са детаљима о садржини и процесу припреме Нацрта закона на којем је Радна група радила у периоду од јула до децембра 2021. године.

Идеју ENQA-е да се организује регионални састанак између министрстава и агенција земаља Западног Балкана, представници црногорске стране су подржали као корисну за размјену идеја, знања и искустава.

Font Resize