Актуелности

Обука у циљу припреме за процес реакредитације на Универзитету Црне Горе

У циљу припреме реакредитације Универзитета Црне Горе, представнице Агенције за контролу и обезбјеђење квалитета високог oбразовања, 2. фебруара 2022. године су одржале обуку за  представнике свих организационих јединица Универзитета Црне Горе (УЦГ).

Током обуке, презентоване су процедуре и стандарди дефинисани законом и подзаконским актима према којима је Високошколска установа у обавези да поднесе захтјев за реакредитацију најмање шест мјесеци прије истека акредитације која УЦГ-у важи до краја студијске 2021/22. године. Поступак се води на основу Правила о поступку реакредитације установе високог образовања. Фазе овог поступка и рокове представила је Тамара Ђуричковић, самостални савјетник и координатор поступака евалуације у Агенцији.

Извјештај о самоевалуацији, који чини саставни дио захтјева за реакредитацију установе, објаснила је  Ана Рутовић, такође самостални савјетник и координатор поступака евалуације у Агенцији. Извјештај обухвата укупно 10 стандарда који се састоје од критеријума усклађених са Европским стандардима и смјерницама за обезбјеђење квалитета на Европском простору високог образовања (ЕСГ).

Ријеч је о сљедећим стандардима који се односе на: политику обезбјеђења квалитета; израду и одобравање програма; учење, настава и провјеру знања усмјерене на студента; упис студената, њихово напредовање признавање и сетификација; наставно особље; ресурсе за учење и подршка студентима; управљање информацијама; информисање јавности; континуирано праћење и периодично ревидирање програма; циклично екстерно обезбјеђење квалитета. Испуњавање критеријума води реакредитацији установе.

У отвореној дискусији, након презентација, представнице Агенције су исказале спремност да појасне и одговоре накнадно на сва додатна питања представника УЦГ, у процесу припреме реакредитације установе.

Обуци су, поред представника организационих јединица УЦГ-а учествовали и проректори УЦГ-а, проф. др Веселин Мићановић  и проф. др Сања Пековић.

Font Resize