Актуелности

Објављена је ажурирана листа експерата за други квартал 2023. године

Агенција за контролу и обезбјеђење квалитета високог образовања, сходно Закону о високом образовању (“Службени лист Црне Горе”, бр. 44/2014, 52/2014 – испр., 47/2015, 40/2016, 42/2017, 71/2017, 55/2018, 3/2019, 17/2019 – др. закон, 47/2019, 72/2019 и 74/2020) утврђује листу експерата са које се бирају експертске комисије за акредитацију студијских програма и реакредитацију институција високог образовања.

Према Одлуци о утврђивању листе експерата за акредитацију студијских програма односно реакредитацију установа високог образовања, објављена је ажурирана листа експерата за други квартал 2023. године.

Листу је могуће погледати на сљедећем линку.

Font Resize