Актуелности

Објављена је ажурирана листа експерата

Агенција за контролу и обезбјеђење квалитета високог образовања, сходно Закону о високом образовању (“Службени лист Црне Горе”, бр. 44/2014, 52/2014 – испр., 47/2015, 40/2016, 42/2017, 71/2017, 55/2018, 3/2019, 17/2019 – др. закон, 47/2019, 72/2019 и 74/2020) утврђује листу експерата са које се бирају експертске комисије за акредитацију студијских програма и реакредитацију институција високог образовања.

Према о Одлуци о утврђивању листе експерата за акредитацију студијских програма односно реакредитацију установа високог образовања, објављена је ажурирана листа експерата.

Листу је могуће погледати на сљедећем линку.

Font Resize