Актуелности

Одговорно понашање академске заједнице за квалитетно високо образовање – закључци округлог стола “Академски интегритет – услов без којега се не може”

Округли сто на тему „Академски интегритет – услов без којегa се не може“ одржан је у понедељак, 20. фебруара 2023. године у Хотелу Цуе у Подгорици.

Округли сто је окупио представнике Министарства просвјете, Етичког комитета, као и бројне представнике академске заједнице.

Уводно излагање је имао господин Горан Даниловић, вршилац дужности директора Агенције за контролу и обезбјеђење квалитета високог образовања, који је истакао значај јачања академског интегритета, као једног од најважнијих услова без којег се не може јачати култура квалитета на установама високог образовања. Квалитет високог образовања не може да постоји без честитог, објективног, отвореног, одговорног понашања цијеле академске заједнице уз поштовање слободе у настави и истраживању, укључујући академско особље, студенте, али и спољне евалуаторе у поступцима акредитације студијских програма и реакредитације установа високог образовања.

Он је истакао да се много већи и развијенији системи високог образовања суочавају са истим изазовима када је ријеч о примјени начела академског интегритета. Са друге стране, нагласио је, да су системи које карактерише висока репутација, утемељена на високим стандардима и квалитету образовања стекли такав статус управо јачањем начела академске честитости.

Током излагања, господин Даниловић се осврнуо на резултате који су постигнути у претходном периоду као што је развој и усвајање допунског стандарда о академском интегритету који ће се користити током институционалних евалуација а који је развијен кроз пројекат „Квалитетно образовање за све“ уз подршку канцеларије Савјета Европе. Као наставак успјешне сарадње, он је најавио реализацију пилот евалуације допунског стандарда о академском интегритету, која ће имати за циљ тестирање стандарда кроз његову практичну примјену на установама високог образовања. На овај начин, уз помоћ установа високог образовања, добиће се оцјена стандарда односно, препоруке да ли је стандард потребно унаприједити и прилагодити потребама црногорског система високог образовања. Са друге стране, пилот евалуација ће помоћи установама високог образовања да тестирају своје интерне системе обезбјеђења квалитета кроз оцјену степена испуњености свих критеријума дефинисаних допунским стандардом о академском интегритету.

Предсједница Етичког комитета, проф. др Мара Шћепановић се осврнула на резултате и иницијативе које је Етички комитет реализовао, од доношења Закона о високом образовању и подзаконских аката. У свом излагању, проф. Шћепановић је истакла да је у процесу креирања и очувања академског интегритета, важна улога установа високог образовања јер управо оне стварају свршене студенте као људе од интегритета а који ће даље преносити знање али и основне постулате о академској честитости. Она је закључила да су промоција и формализација, као и препознавање проблема о академском интегритету и свих иницијатива и постулата о академској честитости изузетно важни за подизање и јачање свијести институција а кроз то и појединаца.

Господин Милош Бошковић, представник канцеларије Савјета Европе је нагласио значај пројекта “Квалитетно образовање за све” наводећи бројне резултате који су реализовани кроз овај пројекат, и најавио будуће иницијативе које ће се реализовати у наредном периоду а тичу се јачања академског интегритета у црногорском систему високог образовања. Само неки од резултата су доношење Закона о академском интегритету, успостављање организационих тијела на установама високог образовања као резултат примјене Закона, доношење подзаконских аката као и бројне промотивне активности које су спроведене са циљем подизања свијести у академској средини али и широј јавности када је ријеч о важности примјене начела академског интегритета али и облика неакадемског понашања и евентуалних ситуација које настају као посљедица таквог понашања. Подсјетио је и да ће управо пилот евалуација допунског стандарда о академском интегритету указати на  предности и недостатке Закона о академском интегритету.

Учесници на округлом столу имали су прилику да чују излагање Клемена Шубица из Националне агенције за квалитет у високом образовању Републике Словеније који је био ангажован као експерт на развоју допунског стандарда о академском интегритету и изради Анализе система обезбјеђења квалитета у високом образовању и Закона о академском интегритету. Он је нагласио да су адекватна комуникација и јавне дискусије, као што је овај округли сто, а које се баве питањима академског интегритета и која окупљају све учеснике система високог образовања кључни за успјешну имплементацију свих нових иницијатива у једном систему.

У другом дијелу округлог стола, учесници су имали прилику да кроз дискусију укажу на изазове са којима се сријећу у процесу примјене начела академског интегритета, да подијеле примјере добре праксе као и да дају предлоге и сугестије како да се кроз заједничке иницијативе јача академски интегритет у црногорском систему високог образовања али и у друштву уопште.

Истакнути су примјери праксе који се спроводе на установама високог образовања, кроз промотивне елементе, развој едукативних алата за студенте, успостављање тијела и нормирање правила која се баве дисциплинским поступцима и сл.

Учесници округлог стола су констатовали да је у процесу јачања академског интегритета важно да установе развијају критичко мишљење код студената, како кроз превентивну едукативну улогу тако и кроз јачање менторских улога професора чији је задатак да усмјеравају и помажу студентима у развијању културе академског интегритета. У том процесу, установе су врло често фокусиране само на студенте а да знају да изостану и они критички аспекти самоевалуације и унапређења квалитета на установи и међу запосленим.

На крају је закључено да иницијативе као што је овај округли сто могу да имају само позитивне ефекте када је ријеч о јачању академског интегритета и подизања свијести о важности ове теме за друштво, и да ће пилот евалауација која ће започети већ у наредних пар дана само допринијети унапређењу културе квалитета кроз оцјену и унапређење допунског стандарда поштујући специфичности црногорског система високог образовања.

 

 

Font Resize