Актуелности

Одржан је завршни вебинар SEQA-ESG пројекта

У сриједу, 23.11.2022. године одржан је завршни вебинар SEQA-ESG пројекта на тему „Превладавање препрека у постизању усклађености с ESG-ом: лекције научене из пројекта SEQA-ESG“.

Вебинар је имао за циљ размјену искустава кроз презентације агенција и националних тијела у области обезбјеђења квалитета у високом образовању о томе како се суочавају са системским/правним, организационим и изазовима повезаним с праксом у процесу усклађивања са стандардима и смјерницама за обезбјеђење квалитета у Европском простору високог образовања.

Представница Агенције за контролу и обезбјеђење квалитета високог образовања је кроз презентацију у вези начина ангажовања експерата у процесима евалуација, процедура и метода прикупљања информација, начина доношења одлука, изазова и унапређења представила искуство црногорске агенције када је ријеч о имплементацији стандарда који се односи на експертске комисије.

Партнерске земље су се усагласиле да се све aгенције сријећу са истим или сличним изазовима, и да је пројекат SEQA-ESG који је окупио aгенције али и експерте за вишегодишњим искуством у области обезбјеђења квалитета у високом образовању имао вишеструке користи. Преношење знања и искуства, пружање рјешења од стране експерата у процесима усклађивања са ESG-ом, као и подизање свијести о важности усклађености са ESG-ом су само неки од бенефита који су наглашени током састанка.

Подсјетимо, SEQA-ESG пројекат је имао за циљ да подржи агенције за обезбјеђење квалитета и национална тијела у шест земаља (Црна Гора, Албанија, Чешка Република, Малта, Молдавија и Словачка) у процесу стварања система обезбјеђења квалитета усклађеног с ESG-ом, а што је једна од кључних обавеза Болоњског процеса.

Font Resize