Актуелности

Онлине састанак пројектног тима “Боље академске квалификације кроз обезбјеђење квалитета” – BAQUAL

Представнице АКОКВО су 15. новембра организовале састанак пројектног тима “Боље академске квалификације кроз обезбјеђење квалитета” –BAQUAL, у онлине формату.

Састанак је био прилика да се представе искуства стечена кроз релизацију студијских посјета установама високог образовања у Шпанији и Француској. Поменуте активности представљале су сјајну прилику за упознавање са системима високог образовања који посебну пажњу посвећују унапрјеђењу компетенција академског особља. На темељу тог искуства АКОКВО ће координирати израду програма цјеложивотног учења који за циљ има унапрјеђење наставничких компентенција на установама високог образовања у Црној Гори.

У коначном, партнери су се сложили да је пројекат BAQUAL дао немјерљив значај унапрјеђењу квалитета високог образовања кроз спровођење анализе о стању наставничких компетенција и предлагањем начина за унапрјеђење истих путем законодавних реформи.

Font Resize