Актуелности

Онлине састанак чланица Централне и источно-европске мреже агенција – CEENQA

Представници АКОКВО су 20.септембра 2023. године присуствовали редовом онлине састанку у организацији Централне и источно-европске мреже агенција за обезбјеђење квалитета (CEENQA). Састанак је био прилика за представљање будућих активности ове асоцијације, као и за дискусију о актуелним трендовима у области обезбјеђења квалитета.

Том приликом чланице CEENQA су се упознале и са активностима сродне асоцијације – Међународне мреже агенција за обезбјеђење квалитета (INQAAHE), као и са планираним истраживањем које ова асоцијација намјерава спровести у наредним мјесецима користећи канале мреже CEENQA. Такође, имајући у виду да АКОКВО разматра могућност чланства у INQAAHE и ширење међународне сарадње, то је била идеална прилика за упознавање са истом.

Други дио агенде је био посвећен представљању рада Иницијативе за реформу образовања у Југоисточној Европи (ERI SEE) коју чине државе чланице – потписнице Меморандума о разумевању и то следећих 7 земаља: Црна Гора, Србија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Македонија, Албанија и Молдавија. Поменута Иицијатива за циљ има пружање подршке у спровођењу реформи у региону, узимајући у обзир специфичне потребе и услове у свакој држави чланици, као и шири европски контекст и трендове. Управо у организацији ERI SEE доносиоци одлука у области обезбјеђења квалитета у оквиру Западног Балкана ће се окупити у Скопљу, крајем текућег мјесеца, како би се идентификовао ниво спроведених реформи и истовремено дале препоруке које ће послужити за припрему Министарске конференције земаља чланица EHEA, а која ће се одржати током 2024. године у Тирани.

Font Resize