Актуелности

Потписан споразум о сарадњи са италијанском националном агенцијом за обезбјеђење квалитета- ANVUR

АКОКВО је, 22. јуна 2022. године у Риму, потписала Споразум о сарадњи са италијанском националном агенцијом за обезбјеђење квалитета у високом образовању (ANVUR- Национална агенција за евалуацију универзитета и истраживачких института). Трогодишња сарадња двије националне агенције, оличена у студијским посјетама, размјени запослених и експертском учешћу на радионицама, је формализована кроз договор о сарадњи у области унапрјеђења квалитета и развијања културе квалитета у високом образовању, као и размјене експерата и рецезената у процесима екстерне евалуације. Споразум ће такође допринијети заједничком учешћу у тематским анализама и истраживањима, преко-граничном обезбјеђењу квалитета и евалуацији заједничких студијских програма високошколских установа обје земље. Од заједничког интереса биће учешће у пројектима, састанцима и радним групама као прилика за размјену добрих пракси и знања.

АНВУР је 2019. године постала пуноправна чланица ENQA-е и регистрована у EQAR, као потврду усаглашености високообразовног система са европским стандардима. То искуство је од значаја за процесе који слиједе у систему обезбјеђења квалитета у Црној Гори, од пријављивања за чланство до поступка евалуације од стране ЕНQА-е. Током посјете ANVUR-u, помоћница директора мр Тијана Станковић се сусрела са менажером за област евалуације универзитета др Алесиом Анкаианием и том приликом су представљени реформисани методи у процесима евалуације у правцу смањивања бирократских баријера, као једне од препорука ENQA-е италијанској аганцији.

Font Resize