Актуелности

Почиње примјена новог допунског стандарда о академском интегритету у поступку реакредитације установа високог образовања

Усвајањем новог допунског стандарда, АКОКВО се обавезује да ће, током поступака екстерне евалуације установа високог образовања, оцјењивати механизме академског интегритета и јачања културе интегритета. То се првенствено односи на откривање, праћење и превенцију свих облика повреде академског интегритета и управљања ризиком у поступцима самоевалуације и плановима активности. Неиспуњавањем критеријума који се односе на именовани стандард, установа неће бити у могућности да буде реакредитована. У коначном, квалитет једног система високог образовања је неодвојив од вриједности академског интегритета које доприносе унапрјеђењу културе квалитета у установама високог образовања, као и код свих осталих актера система. Допунски стандард је развијен у Пројекту „Квалитетно образовање за све“ (Савјет Европе) и представља додатни напор у примјени одредаба Закона о академском интегритету.

Стандард, форму самоевалуационог извјештаја и извјештаја за реакредитацију можете наћи овдје.

Font Resize