Актуелности

Правила о садржају анкете за студенте и основне одредбе

На основу Закона о високом образовању (члан 41, став 8) и Статута Агенције за контролу и обезбјеђење квалитета високог образовања (члан 19), Агенција за контролу и обезбјеђење квалитета високог образовања је усвојила Правила о садржају анкете за студенте и основне одредбе којима се уређује садржај анкете за студенте и друга питања од значаја за спровођење анкете.

Правила о садржају анкете за студенте и основне одредбе можете преузети овдје.  

Font Resize