Uncategorized @cyr Актуелности

Представљени АКОКВО и пројекат BAQUAL на састанку CЕЕNQА-е

Представници АКОКВО су 17. новембра 2021. године на редовном састанку Централне и источно-европске мреже агенција за обезбјеђење квалитета у високом образовању (CEENQА) имали прилику да члановима асоцијације представе АКОКВО и упознају их са досадашњим радом и изазовима. Помоћница директора Тијана Станковић је презентовала систем обезбјеђења квалитета у Црној Гори, кључне активности Агенције и изазове усклађивања законског и институционалног оквира са Европским стандардима и смјерницама. Савјетница у АКОКВО Милица Кавеџић представила је регионални пројекат “Боље академске квалификације за обезбјеђење квалитета” (BAQUAL) чији је циљ развијање потпуно нове стручне квалификације за унапрјеђење компетенција наставника у високом образовању. Састанак је такође био прилика за разматрање могућности о будућој заједничкој сарадњи на пројектима са агенцијама чланицама CEENQA-е.
Агенција за контролу и обезбјеђење квалитета високог образовања је чланица ове асоцијације од почетка 2020. Чланови CEENQА-е су агенције за обезбјеђење квалитета из 30 земаља Европског простора високог образовања.

Font Resize