Пријава за листу експерата – представници привреде

  Пријава за директоријум

  Експерт се пријављује за

  1. Лични подаци


  2. Подаци о посљедњем научном, односно академском звању

  Посљедње научно звање *

  3. Област ескпертизе за коју се кандидат пријављује (могуће одабрати више опција)*

  Остало

  4. Радно искуство

  Садашње радно мјесто

  5. Подаци о додатном усавршавању

  6. Искуство у обезбјеђењу квалитета у високом образовању

  7.Чланство у удружењима

  Наведите назив удружења и Вашу функцију у њој

  8. Знање страних језика (5 – одлично, 4 – врлодобро, 3 – добро, 2 – слабо)

  Назив језика Говор Читање Писање
  Црногорски/српски/хрватски/босански*
  Енглески *
  Остали свјетски језици

  Мотивационо писмо (највише 500 ријечи)*
  У мотивационом писму навести разлоге пријављивања, кључне препоруке за унапрјеђење квалитета високог образовања у Црној Гори с Ваше тачке гледишта и допринос и очекивања од учешћа у експертском тиму за реакредитацију установе.

  CV (Curriculum Vitae)*

  Мјесто *

  Датум *

  Font Resize