Актуелности

Радионица на тему обезбјеђења квалитета и признавања квалификација у високом образовању у организацији ERI SEE

Представнице Агенције за контролу и обезбјеђење квалитета високог образовања учествовале су на радионици на тему обезбјеђења квалитета и признавања квалификација у високом образовању. Радионица је одржана 26.10.2022. године у Загребу у организацији Секретаријата Иницијативе за реформу образовања у југоисточној Европи (ERI SEE).

На радионици је искуство у обезбјеђењу квалитета високог образовања, кроз поступке акредитације и реакредитације, представила представница Агенције за знаност и образовање Републике Хрватске. Презентација је обухватила све фазе предвиђене у оквиру поступака евалуације, са посебним акцентом на обуке експерата и начин на који се обука спроводи у Хрватској, follow up процедуре и обавезе установа да доставе Акционе планове и извјештаје о реализацији акционих планова, као и стандарде који су у директној вези са признавањем квалификација у високом образовању и начин њихове евалуације.

У процесу евалуације студијских програма и установа високог образовања, важан сегмент представља и IT подршка, па су представници Агенције за знаност и образовање Републике Хрватске, Министарства знаности и образовања Републике Хрватске, као и Националне Агенције Републике Словеније за квалитет у високом образовању представили своје интерне информационе системе. Оваква подршка омогућава праћење свих фаза процеса евалуације, како од стране агенција, тако и од стране установа, али и пружа могућност за дијељење података о реализованим евалуацијама, што је од посебне важности у процесима провјере и признавања квалификација у високом образовању.

Током првог дијела радионице представљен је пројекат DEQAR (база екстерних извјештаја о обезбјеђењу квалитета), његове предности и бенефити, као и активности у вези даљег развоја.

У другом дијелу радионице, сви учесници (представници националних агенција) су презентовали постојеће стање у вези степена развоја информационих система, као својеврсне подршке процесу евалуације у својим агенцијама. Поред тога, идентификовани су изазови и будуће потребе агенција, који ће бити полазна основа за планирање даљих активности у оквиру ERI SEE Иницијативе.

Font Resize