Реакредитовани студијски програми

 

УНИВЕРЗИТЕТИ САМОСТАЛНИ ФАКУЛТЕТИ
Универзитет Црне Горе Факултет за црногорски језик и књижевност
Универзитет Доња Горица Факултет за пословни менаџмент Бар
Универзитет Медитеран Факултет за државне и европске студије
Универзитет Адриатик

 

УНИВЕРЗИТЕТ ЦРНЕ ГОРЕ

Факултет Студијски програм Студије ЕЦТС Врста студија Научна област Извјештај о реакредитацији Одлука о реакредитацији
Архитектонски факултет Архитектура Интегрисане 300 Академске Техничко-технолошке науке Извјештај Рјешење
Биотехнички факултет Биљна произбодња Основне 180 Академске Пољопривредне науке Извјештај Рјешење
Анимална производња Основне 180 Академске Пољопривредне науке Извјештај Рјешење
Воћарство, виноградарство и винарство Мастер 120 Академске Пољопривредне науке Извјештај Рјешење
Ратарство и повртарство Мастер 120 Академске Пољопривредне науке Извјештај Рјешење
Заштита биља Мастер 120 Академске Пољопривредне науке Извјештај Рјешење
Технологије у анималној производњи Мастер 120 Академске Пољопривредне науке Извјештај Рјешење
Агробизнис и рурални развој Мастер 120 Академске Интердисциплинарне науке Извјештај Рјешење
Безбједност хране Мастер 120 Академске Интердисциплинарне науке Извјештај Рјешење
Биотехника Докторске 180 Академске Пољопривредне науке Извјештај Рјешење
Медитеранско воћарство (Бар) Основне 180 Примијењене Пољопривредне науке Извјештај Рјешење
Континентално воћарство и љековито биље (Бијело Поље) Основне 180 Примијењене Пољопривредне науке Извјештај Рјешење
Расадничарство (Бар) Мастер 120 Примијењене Пољопривредне науке Извјештај Рјешење
Континентално воћарство и љековито биље (Бијело Поље) Мастер 120 Примијењене Пољопривредне науке Извјештај Рјешење
Економски факултет Економија Основне 180 Академске Друштвене науке Извјештај Рјешење
Менаџмент (Подгорица) Основне 180 Примијењене Друштвене науке Извјештај Рјешење
Менаџмент (Бијело Поље) Основне 180 Примијењене Друштвене науке Извјештај Рјешење
Економија Мастер 120 Академске Друштвене науке Извјештај Рјешење
Пословна економија Мастер 120 Академске Друштвене науке Извјештај Рјешење
Менаџмент Мастер 120 Примијењене Друштвене науке Извјештај Рјешење
Економија Докторске 180 Академске Друштвене науке Извјештај Рјешење
Електротехнички факултет Електроника, телекомуникације и рачунари Основне 180 Академске Техничко-технолошке науке Извјештај Рјешење
Енергетика и аутоматика Основне 180 Академске Техничко-технолошке науке Извјештај Рјешење
Примијењено рачунарство Основне 180 Примијењене Техничко-технолошке науке Извјештај Рјешење
Електроника Мастер 120 Академске Техничко-технолошке науке Извјештај Рјешење
Телекомуникације Мастер 120 Академске Техничко-технолошке науке Извјештај Рјешење
Рачунари Мастер 120 Академске Техничко-технолошке науке Извјештај Рјешење
Електроенергетски системи Мастер 120 Академске Техничко-технолошке науке Извјештај Рјешење
Аутоматика и индустријска електротехника Мастер 120 Академске Техничко-технолошке науке Извјештај Рјешење
Примијењено рачунарство Мастер 120 Примијењене Техничко-технолошке науке Извјештај Рјешење
Електротехника Докторске 180 Академске Техничко-технолошке науке Извјештај Рјешење
Факултет драмских умјетности Глума Основне 180 Академске Умјетност Извјештај Рјешење
Филм и медији Основне 180 Академске Умјетност Извјештај Рјешење
Драма и позориште Основне 180 Академске Умјетност Извјештај Рјешење
Глума Мастер 120 Академске Умјетност Извјештај Рјешење
Режија (позоришна/филмска) Мастер 120 Академске Умјетност Извјештај Рјешење
Драматургија Мастер 120 Академске Умјетност Извјештај Рјешење
Продукција Мастер 120 Академске Умјетност Извјештај Рјешење
Факултет ликовних умјетности Графички дизајн Основне 180 Академске Умјетност Извјештај Рјешење
Сликарство Основне 180 Академске Умјетност Извјештај Рјешење
Вајарство Основне 180 Академске Умјетност Извјештај Рјешење
Конзервација и рестаурација Основне 180 Академске Умјетност Извјештај Рјешење
Графички дизајн Мастер 120 Академске Умјетност Извјештај Рјешење
Сликарство Мастер 120 Академске Умјетност Извјештај Рјешење
Вајарство Мастер 120 Академске Умјетност Извјештај Рјешење
Конзервација и рестаурација Мастер 120 Академске Умјетност Извјештај Рјешење
Факултет политичких наука Политикологија – Међународни односи Основне 180 Академске Друштвене науке Извјештај Рјешење
Социјална политика и социјални рад Основне 180 Академске Друштвене науке Извјештај Рјешење
Медијске студије и новинарство Основне 180 Академске Друштвене науке Извјештај Рјешење
Компаративна политика Мастер 120 Академске Друштвене науке Извјештај Рјешење
Новинарство Мастер 120 Академске Друштвене науке Извјештај Рјешење
Социјална политика и социјални рад Мастер 120 Академске Друштвене науке Извјештај Рјешење
Међународни односи Мастер 120 Академске Друштвене науке Извјештај Рјешење
Политичке науке Докторске 180 Академске Друштвене науке Извјештај Рјешење
Факултет за спорт и физичко васпитање Физичка култура и здрави стилови живота Osnovne 180 Академске Друштвене науке Извјештај Рјешење
Спортски новинари и тренери Основне 180 Академске Друштвене наукe Извјештај Рјешење
Физичка култура и здрави стилови живота Мастер 120 Академске Друштвене науке Извјештај Рјешење
Спорт, фитнес и туризам Мастер 120 Академске Друштвене науке Извјештај Рјешење
Физичка култура Докторске 180 Академске Друштвене науке Извјештај Рјешење
Факултет за туризам и хотелијерство Туризам и хотелијерство Основне 180 Академске Друштвене/Интердисциплинарне науке Извјештај Рјешење
Туризам Мастер 120 Академске Друштвене/Интердисциплинарне науке Извјештај Рјешење
Međunarodno hotelijerstvo Мастер 120 Академске Друштвене/Интердисциплинарне науке Извјештај Рјешење
Туризам Докторске 180 Академске Друштвене/Интердисциплинарне науке Извјештај Рјешење
Филолошки факултет Енглески језик и књижевност Основне 180 Академске Хуманистичке/Интердисциплинарне науке Извјештај Рјешење
Руски језик и књижевност Основне 180 Академске Хуманистичке/Интердисциплинарне науке Извјештај Рјешење
Француски језик и књижевност Основне 180 Академске Хуманистичке/Интердисциплинарне науке Извјештај Рјешење
Италијански језик и књижевност Основне 180 Академске Хуманистичке/Интердисциплинарне науке Извјештај Рјешење
Њемачки језик и књижевност Основне 180 Академске Хуманистичке/Интердисциплинарне науке Извјештај Рјешење
Црногорски језик и јужнословенске књижевности Основне 180 Академске Хуманистичке/Интердисциплинарне науке Извјештај Рјешење
Српски језик и јужнословенске књижевности Основне 180 Академске Хуманистичке/Интердисциплинарне науке Извјештај Рјешење
Енглески језик и књижевност Мастер 120 Академске Хуманистичке/Интердисциплинарне науке Извјештај Рјешење
Енглески језик – преводилаштво Мастер 120 Академске Хуманистичке/Интердисциплинарне науке Извјештај Рјешење
Руски језик и књижевност Мастер 120 Академске Хуманистичке/Интердисциплинарне науке Извјештај Рјешење
Француски језик и књижевност Мастер 120 Академске Хуманистичке/Интердисциплинарне науке Извјештај Рјешење
Италијански језик и књижевност Мастер 120 Академске Хуманистичке/Интердисциплинарне науке Извјештај Рјешење
Њемачки језик и књижевност Мастер 120 Академске Хуманистичке/Интердисциплинарне науке Извјештај Рјешење
Црногорски језик и јужнословенске књижевности Мастер 120 Академске Хуманистичке/Интердисциплинарне науке Извјештај Рјешење
Српски језик и јужнословенске књижевности Мастер 120 Академске Хуманистичке/Интердисциплинарне науке Извјештај Рјешење
Језик и књижевност Докторске 180 Академске Хуманистичке/Интердисциплинарне науке Извјештај Рјешење
Филозофски факултет Социологија Основне 180 Академске Друштвене науке Извјештај Рјешење
Филозофија Основне 180 Академске Хуманистичке науке Извјештај Рјешење
Историја Основне 180 Академске Хуманистичке науке Извјештај Рјешење
Географија Основне 180 Академске Друштвене/Природне науке Извјештај Рјешење
Педагогија Основне 180 Академске Друштвене науке Извјештај Рјешење
Психологија Основне 180 Академске Друштвене науке Извјештај Рјешење
Предшколско васпитање и образовање Основне 180 Академске Интердисциплинарне науке Извјештај Рјешење
Образовање учитеља Интегрисане 300 Академске Интердисциплинарне науке Извјештај Рјешење
Образовање учитеља на албанском језику Интегрисане 300 Академске Интердисциплинарне науке Извјештај Рјешење
Социологија Мастер 120 Академске Друштвене науке Извјештај Рјешење
Филозофија Мастер 120 Академске Хуманистичке науке Извјештај Рјешење
Историја Мастер 120 Академске Хуманистичке науке Извјештај Рјешење
Географија Мастер 120 Академске Друштвене/Природне наук/td> Извјештај Рјешење
Педагогија Мастер 120 Академске Друштвене науке Извјештај Рјешење
Психологија Мастер 120 Академске Друштвене науке Извјештај Рјешење
Предшколско васпитање и образовање Мастер 120 Академске Интердисциплинарне науке Извјештај Рјешење
Инклузивно образовање Мастер 120 Академске Интердисциплинарне науке Извјештај Рјешење
Социологија Докторске 180 Академске Друштвене науке Извјештај Рјешење
Филозофија Докторске 180 Академске Хуманистичке науке Извјештај Рјешење
Историја Докторске 180 Академске Хуманистичке науке Извјештај Рјешење
Географија Докторске 180 Академске Друштвене/Природне науке Извјештај Рјешење
Педагогија Докторске 180 Академске Друштвене науке Извјештај Рјешење
Грађевински факултет Грађевинарство Основне 180 Академске Техничко-технолошке науке Извјештај Рјешење
Грађевинарство Мастер 120 Академске Техничко-технолошке науке Извјештај Рјешење
Менаџмент у грађевинарству Мастер 120 Академске Техничко-технолошке науке Извјештај Рјешење
Грађевинарство Докторске 180 Академске Техничко-технолошке науке Извјештај Рјешење
Машински факултет Машинство Основне 180 Академске Техничко-технолошке науке Извјештај Рјешење
Drumski saobraćaj Osnovne 180 Академске Техничко-технолошке науке Извјештај Рјешење
Mašinstvo Мастер 120 Академске Техничко-технолошке науке Извјештај Рјешење
Друмски саобраћај Мастер 120 Академске Техничко-технолошке науке Извјештај Рјешење
Енергетска ефикасност Мастер 120 Академске Техничко-технолошке науке Извјештај Рјешење
Мехатроника Мастер 120 Академске Техничко-технолошке науке Извјештај Рјешење
Квалитет и стандардизација Мастер 120 Академске Техничко-технолошке науке Извјештај Рјешење
Машинство Докторске 180 Академске Техничко-технолошке науке Извјештај Рјешење
Медицински факултет Медицина Интегрисане 360 Академске Медицинске науке Извјештај Рјешење
Стоматологија Интегрисане 360 Академске Медицинске науке Извјештај Рјешење
Фармација Интегрисане 300 Академске Медицинске науке Извјештај Рјешење
Висока медицинска школа Основне 180 Примијењене Медицинске науке Извјештај Рјешење
Примијењена физиотерапија Основне 180 Примијењене Медицинске науке Извјештај Рјешење
Здравствена њега Мастер 120 Примијењене Медицинске науке Извјештај Рјешење
Физиотерапија Мастер 120 Примијењене Медицинске науке Извјештај Рјешење
Медицина Докторске 180 Академске Медицинске науке Извјештај Рјешење
Стоматологија Докторске 180 Академске Медицинске науке Извјештај Рјешење
Фармација Докторске 180 Академске Медицинске науке Извјештај Рјешење
Металуршко-технолошки факултет Хемијска технологија Основне 180 Академске Техничко-технолошке науке Извјештај Рјешење
Металургија и материјали Основне 180 Академске Техничко-технолошке науке Извјештај Рјешење
Заштита животне средине Основне 180 Примијењене Техничко-технолошке науке Извјештај Рјешење
Хемијска технологија Мастер 120 Академске Техничко-технолошке науке Извјештај Рјешење
Металургија и материјали Мастер 120 Академске Техничко-технолошке науке Извјештај Рјешење
Заштита животне средине Мастер 120 Примијењене Техничко-технолошке науке Извјештај Рјешење
Хемијска технологија Докторске 180 Академске Техничко-технолошке науке Извјештај Рјешење
Металургија и материјали Докторске 180 Академске Техничко-технолошке науке Извјештај Рјешење
Музичка академија Општа музичка педагогија Основне 180 Академске Умјетност Извјештај Рјешење
Извођачке умјетности Основне 180 Академске Умјетност Извјештај Рјешење
Општа музичка педагогија Мастер 120 Академске Умјетност Извјештај Рјешење
Извођачке умјетности Мастер 120 Академске Умјетност Извјештај Рјешење
Поморски факултет Наутика и поморски саобраћај Основне 180 Академске Техничко-технолошке науке Извјештај Рјешење
Бродомашинство Основне 180 Академске Техничко-технолошке науке Извјештај Рјешење
Поморска електротехника Osnovne 180 Академске Техничко-технолошке науке Извјештај Рјешење
Менаџмент у поморству и логистика Osnovne 180 Академске Друштвене науке Извјештај Рјешење
Поморске науке Мастер 120 Академске Техничко-технолошке науке Извјештај Рјешење
Менаџмент у поморству и логистика Мастер 120 Академске Друштвене науке Извјештај Рјешење
Поморске науке Докторске 180 Академске Техничко-технолошке науке Извјештај Рјешење
Менаџмент у поморству и логистика Докторске 180 Академске Друштвене науке Извјештај Рјешење
Правни факултет Правне науке Основне 180 Академске Друштвене науке Извјештај Рјешење
Кривично право Мастер 120 Академске Друштвене науке Извјештај Рјешење
Међународно право Мастер 120 Академске Друштвене науке Извјештај Рјешење
Грађанско право Мастер 120 Академске Друштвене науке Извјештај Рјешење
Пословно право Мастер 120 Академске Друштвене науке Извјештај Рјешење
Правне науке Doktorske 180 Академске Друштвене науке Извјештај Рјешење
Природно-математички факултет Математика Основне 180 Академске Природне науке Извјештај Рјешење
Математика и рачунарске науке Основне 180 Академске Интердисциплинарне науке Извјештај Рјешење
Рачунарске науке Основне 180 Академске Интердисциплинарне науке Извјештај Рјешење
Рачунарство и информационе технологије Основне 180 Примијењене Техничко-технолошке науке Извјештај Рјешење
Физика Основне 180 Академске Природне науке Извјештај Рјешење
Биологија Основне 180 Академске Природне науке Извјештај Рјешење
Математика Мастер 120 Академске Природне науке Извјештај Рјешење
Математика и рачунарске науке Мастер 120 Академске Интердисциплинарне науке Извјештај Рјешење
Рачунарске науке Мастер 120 Академске Интердисциплинарне науке Извјештај Рјешење
Рачунарство и информационе технологије Мастер 120 Примијењене Техничко-технолошке науке Извјештај Рјешење
Физика Мастер 120 Академске Природне науке Извјештај Рјешење
Биологија Мастер 120 Академске Природне науке Извјештај Рјешење
Математика Докторске 180 Академске Природне науке Извјештај Рјешење
Рачунарске науке Докторске 180 Академске Интердисциплинарне науке Извјештај Рјешење
Физика Докторске 180 Академске Природне науке Извјештај Рјешење
Биологија Докторске 180 Академске Природне науке Извјештај Рјешење

повратак на врх


 

УНИВЕРЗИТЕТ ДОЊА ГОРИЦА

Факултет Студијски програм Студије ЕЦТС Врста студија Научна област Извјештај о реакредитацији Одлука о реакредитацији
Факултет за међународну економију, финансије и бизнис Међународна економија, финансије и бизнис Основне 180 Академске Друштвене науке Извјештај Рјешење
Породични менаџмент и бизнис Основне 180 Академске Друштвене науке Извјештај Рјешење
Предузетничка економија Мастер 120 Академске Друштвене науке Извјештај Рјешење
Пословна психологија и менаџмент Мастер 120 Академске Друштвене науке Извјештај Рјешење
Статистика Мастер 120 Академске Друштвене науке Извјештај Рјешење
Међународна економија Докторске 180 Академске Друштвене науке Извјештај Рјешење
Факултет за информационе системе и технологије Информациони системи и технологије Основне 180 Академске Техничко-технолошке науке Извјештај Рјешење
Менаџмент информационих система Мастер 120 Академске Техничко-технолошке науке Извјештај Рјешење
Факултет правних наука Право Основне 180 Академске Друштвене науке Извјештај Рјешење
Факултет за хуманистичке студије Међународни односи и дипломатија Основне 180 Академске Хуманистичке науке Извјештај Рјешење
Безбједност Основне 180 Академске Хуманистичке науке Извјештај Рјешење
Европске студије Основне 180 Академске Хуманистичке науке Извјештај Рјешење
Комуникологија и медији Основне 180 Академске Хуманистичке науке Извјештај Рјешење
Факултет за прехрамбену технологију, безбједност хране и екологију Прехрамбена технологија, безбједност хране и екологија Основне 180 Академске Техничко-технолошке науке Извјештај Рјешење
Факултет за дизајн и мултимедију Графичко-мултимедијални дизајн Основне 180 Академске Умјетничке и научне дисциплине Извјештај Рјешење
Модни дизајн Основне 180 Академске Умјетничке и научне дисциплине Извјештај Рјешење
Факултет умјетности Студије модерне и савремене умјетности Основне 180 Академске Умјетничке и научне дисциплине Извјештај Рјешење
Факултет за спортски менаџмент Спортски менаџмент Основне 180 Примијењене Хуманистичке науке Извјештај Рјешење
Факултет за културу и туризам Култура и туризам Основне 180 Академске Друштвене науке Извјештај Рјешење
Међународно хотелијерство и менаџмент – VATEL Основне 180 Академске Друштвене науке Извјештај Rješenje
Факултет за политехнику Политехника Основне 180 Академске Техничко-технолошке науке Извјештај Рјешење
Архитектура и дизајн Мастер 120 Академске Техничко-технолошке науке Извјештај Рјешење
Грађевинарство и савремене технологије Мастер 120 Академске Техничко-технолошке науке Извјештај Рјешење
Филолошки факултет Енглески језик и књижевност Основне 180 Академске Друштвене науке Извјештај Рјешење
Енглески језик Мастер 120 Академске Друштвене науке Извјештај Рјешење
Факултет примијењених наука Примијењена психологија Основне 180 Академске Друштвене науке Извјештај Рјешење
Геодезија Основне 180 Академске Техничко-технолошке науке Извјештај Рјешење

повратак на врх


 

УНИВЕРЗИТЕТ МЕДИТЕРАН

Факултет Студијски програм Студије ЕЦТС Врста студија Научна област Извјештај о реакредитацији Одлука о реакредитацији
Факултет за туризам “Montenegro Tourism School” Туристички и хотелијерски менаџмент Основне 180 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Менаџмент у туризму Постдипломске специјалистичке 60 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Менаџмент у хотелијерству  Постдипломске специјалистичке 60 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Менаџмент у туризму  Постдипломске магистарске 60 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Менаџмент у хотелијерству  Постдипломске магистарске 60 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Менаџмент у туризму Докторске 180 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Факултет за економију и бизнис Финансијски менаџмент Основне 180 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Маркетинг Основне 180 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Финансијски менаџмент Постдипломске специјалистичке 60 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Маркетинг менаџмент Постдипломске специјалистичке 60 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Финансијски менаџмент Постдипломске магистарске 60 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Маркетинг менаџмент Постдипломске магистарске 60 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Финансије Докторске 180 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Маркетинг Докторске 180 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Факултет за информационе технологије Информационе технологије Основне 180 Академске Природне науке Извјештај Одлука
Информационе технологије Постдипломске специјалистичке 60 Академске Природне науке Извјештај Одлука
Информационе технологије Постдипломске магистарске 60 Академске Природне науке Извјештај Одлука
Факултет визуелних умјетности Дизајн визуелних комуникација Основне 180 Академске Умјетничке и научне дисциплине Извјештај Одлука
Аудиовизуелна комуникација Основне 180 Академске Умјетничке и научне дисциплине Извјештај Одлука
дизајн визуелних комуникација Постдипломске специјалистичке 60 Академске Умјетничке и научне дисциплине Извјештај Одлука
Аудиовизуелна продукција Постдипломске специјалистичке 60 Академске Умјетничке и научне дисциплине Извјештај Одлука
Дизајн визуелних комуникација Постдипломске магистарске 60 Академске Умјетничке и научне дисциплине Извјештај Одлука
Аудиовизуелна продукција Постдипломске магистарске 60 Академске Умјетничке и научне дисциплине Извјештај Одлука
Правни факултет Привредно право Основне 180 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Правосудни Основне 180 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Привредно правни Постдипломске специјалистичке 60 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Правосудни – кривичноправни Постдипломске специјалистичке 60 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Привредно правни Постдипломске магистарске 60 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Правосудни – кривичноправни Постдипломске магистарске 60 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Правно политички Постдипломске магистарске 60 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Факултет за стране језике Пословни енглески језик Основне 180 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Пословни енглески језик Постдипломске специјалистичке 60 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Пословни италијански језик Постдипломске специјалистичке 60 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Енглески језик и књижевност наставничког смјера Постдипломске специјалистичке 60 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука

повратак на врх


 

УНИВЕРЗИТЕТ АДРИАТИК

Факултет Студијски програм Студије ЕЦТС Врста студија Научна област Извјештај о реакредитацији Одлука о реакредитацији
Факултет за саобраћај, комуникације и логистику – Будва Саобраћај, комуникације и логистика Основне 180 Академске Техничко-технолошке науке Извјештај Рјешење
Саобраћај, комуникације и логистика Мастер 120 Академске Техничко-технолошке науке Извјештај Рјешење

повратак на врх


 

САМОСТАЛНИ ФАКУЛТЕТИ
Факултет Студијски програм Студије ЕЦТС Врста студија Научна област Извјештај о реакредитацији Одлука о реакредитацији

Факултет за црногорски језик и књижевност

Факултет за пословни менаџмент Бар

Факултет за државне и европске студије

Државно-правне и европске студије Постдипломске специјалистичке студије 180 Академске Друштвене науке Извјештај Рјешење

Државно-правне и европске студије Постдипломске специјалистичке студије 60 Академске Друштвене науке Извјештај Рјешење

Европске студије Постдипломске специјалистичке студије 60 Академске Друштвене науке Извјештај Рјешење

Државно-правне студије Постдипломске магистарске студије 60 Академске Друштвене науке Извјештај Рјешење

Европске студије Постдипломске магистарске студије 60 Академске Друштвене науке Извјештај Рјешење

повратак на врх


 

Font Resize