Актуелности

Онлине радионица на тему „Евалуација програма цјеложивотног учења за наставнике у високом образовању“

У сриједу 6. и четвртак 7. априла 2022. године одржана је трећа радионица у оквиру пројекта БАQУАЛ. Радионица је одржана онлине, путем зоом апликације, а организатор је била Агенција за контролу и обезбјеђење квалитета високог образовања из Црне Горе.

Трећа радионица под називом „Евалуација програма цјеложивотног учења за наставнике у високом образовању“ је била отворена за јавност током првог дана, па су тако поред партнера на пројекту, радионици присуствовали и представници установа високог образовања у Црној Гори.

Учесници су имали прилику да се упознају са концептом наставничких компетенција и начинима за њихово унапрјеђење из научног угла, док је посебна пажња била посвећена и осмишљавању самог програма цјеложивотног учења који би се тицао поменутих компетенција.

У оквиру првог блока радионице, представљене су досадашње реализоване активности у оквиру пројекта БАQУАЛ и то од стране радних група из Црне Горе, Хрватске и Сјеверне Македоније. У овом дијелу представнице радне групе из Црне Горе презентовале су све фазе развоја пројектне идеје која се тицала израде програма цјеложивотног учења за наставнике у високом образовању, уз посебан осврт на представљање резултата истраживања добијених кроз анкетирање студената, наставника и руководства установа високог образовања. Том приликом представљен је и документ под називом Анализа о компетенцијама наставника на установама високог образовања у Црној Гори, као један од кључних доприноса остварењу циља пројекта. У оквиру првог блока, представница радне групе Сјеверне Македоније упознала је учеснике радионице са квалификацијом наставника у високом образовању у Сјеверној Македонији уз посебан осврт на регистар квалификација и начин израде стандарда. Поред Сјеверне Македоније, представник радне групе Хрватске представио је резултате рада на изради стандарда занимања за звање наставника у високом образовању и објаснио контекст и легислативу на којој се та израда заснива. Такође, у оквиру поменутог блока, представница радне групе Црне Горе упознала је учеснике са значајем унапрјеђења наставничких компетенција, посебно се осврнувши на педагошке услове за академско звање, најчешће академске трајекторије, основе универзитетске наставе, као и важност педагогије, психологије и дидактике.

Други блок је био посвећен самој процедури евалуације програма цјеложивотног учења, како у Црној Гори, тако и уз компаративни преглед евалуације поменутих програма у Словенији. Током овог блока, представница Агенције за контролу и обезбјеђење квалитета високог образовања објаснила је како тече поступак евалуације програма, као и новине у црногорском евалуционом систему. Такође, имали смо прилику да се кроз предавање гостујућег предавача са црногорске установе високог образовања упознамо са практичким примјерима у вези са израдом програма цјеложивотног учења, његовим значајем за занимања будућности, као и самим процесом развијања квалификације. Други угао посматрања у оквиру овог блока односио се на искуство експерта у поступку акредитације програма цјеложивотног учења уз представљање форме извјештаја комисије за поступак акредитације, сертификата о акредитацији и процесу уписа у регистар и објављивање.

У коначном, од посебног значаја је било и представљање практичних примјера из угла наставничких компетенција од стране гостујућег предавача из Словеније, уз преглед обавезних компоненти програма цјеложивотног учења, као и стандарда и квалитета за акредитацију. Кроз практиче примјере, учесници су имали прилику да се упознају са основима високошколске дидактике и оспособљавањем за предавање у настави на установама високог образовања у Словенији.

Други дан радионице је био затворен за јавност и посвећен наредним активностима радних група, и у вези са тим, изазовима са којима се суочавају.

Радионица је наишла на изузетне похвале од стране учесника, како по питању осмишљавања самог садржаја, тако и организације.

Font Resize