Актуелности

Састанак Радне групе за унапређење размјене знања у EHEA заједници, у организацији Групе за праћење Болоњског процеса (BFUG)

Представница АКОКВО присуствовала је састанку Радне групе за унапређење размјене знања у EHEA заједници, у организацији Групе за праћење Болоњског процеса (BFUG), одржаном у Тирани, Албанија, у периоду од 8. до 10. октобра 2023. године.

Први радни дан је био посвећен представљању циљева и активности у оквиру Европског простора високог образовања (EHEA) и достигнућима Римског комунике -а из 2020. године. Разматрани су и резултати анализе која је спроведена на основу упитника који је дистрибуиран стејколедерима у земљама чланицама EHEA, као и изван EHEA. Тема упитника је била колико су, и који стејхолдери (студенти, наставно особље, менаџменти установа високог образовања, агенције за обезбјеђење квалитета, министарства…) у државама EHEA, упознати са Болоњским процесом и његовом имплементацијом. Разматран је допринос који ова група може да доприносе Тирана комунике-у, који ће бити потписан током Министарске конференције у Тирани 2024. године.

Други радни дан је био отворен за јавност и присуствовали су му поред медија, студенти и наставно особље Универзитета у Тирани. Учесници из земаља Западног Балкана су представили достигнућа по питању 3 кључне обавезе које је усвојила EHEA 2018. године: обезбјеђење квалитета у складу са ЕSG, квалификациони оквир и Лисабонска конвенција о признавању и додатак дипломи. Достигнућа у имплементацији Болоњског процеса у Црној Гори представила је Дуња Булајић из АКОКВО.

Радна група ће наставити са активностима и припремом материјала за унапређење размјене знања у EHEA заједници.

Font Resize