Актуелности

Састанак радне групе пројектa Дуалмон

Представници Агенције за контролу и обезбјеђење квалитета високог образовања, као партнери на пројекту „Јачање капацитета за имплементацију дуалног образовања у црногорском високом образовању – ДУАЛМОН“, присуствовали су састанку радне групе задужене за развој генеричког модела високог дуалног образовања. Састанак је одржан 8. децембра 2021. године у просторијама Економског факултета.

Тема састанка била је расправа о нацрту приједлога за развој генеричког модела високог дуалног образовања, као и о коментарима представника партнерских институција. Том приликом наглашен je труд који је до сада уложен у израду генеричког модела и пружене су корисне смјернице за његово даље унапрјеђење. Представници партнерских институција су дали неколико препорука с циљем додатног разјашњења потенцијалних недоумица унутар нацрта приједлога модела, како би се припремила коначна верзија документа. Током састанка, разматране су будуће активности на развоју генеричког модела, као и обавезе институција у припреми специфичних модела.

Закључено је да у наредном периоду посебну пажњу треба посветити припреми коначне верзије генеричког модела, специфичних модела институција као и унапрјеђењу законског оквира за реализацију дуалног модела у високом образовању.

Font Resize