Актуелности

Срећна Нова година и божићни празници!

Можемо рећи да је година коју полако испраћамо била пуна изазова али значајних резултата за АКОКВО.

Поред текућих поступака акредитације, спровели смо поступак реакредитације државног Универзитета (19 организационих јединица) и завршили га за 4 мјесеца.

У том поступку ангажовали смо 6 координатора из Агенције. Експерти из различитих научних области, њих 54, извршили су институционалну евалуацију и дали препоруке за унапређење квалитета црногорског високог образовања. Полазећи од чињенице да је у питању била реакредитација државног универзитета са значајним бројем програма из различитих научних области, 88,9% експерата је било ангажовано са државних установа из региона (Србија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Словенија, Македонија) док је 11,1% експерата било ангажовано из Црне Горе. Удвостручили смо број експерата на нашој листи, и то експертима изван нашег простора високог образовања, а са дугогодишњим међународним искуством у процесима обезбјеђења квалитета.

Успјели смо да обезбиједимо непристрасност као и висок ниво одговорности и квалитета у процесу евалуације.

Заједно са Министарством просвјете, угостили смо високе званичнике ЕQАR-а и ЕNQА-е са којима смо разговарали о плановима за свеобухватну и конзистентну примјену ESG-а (Европских стандарда и смјерница) у систему високог образовања Црне Горе.

Кроз пројектне активности, усвојили смо додатни стандард за студијске програме за иницијално образовање наставника (кроз пројекат „Интеграција кључних компетенеција у црногорски систем образовања“) и допунски стандард о академском интегритету у поступку реакредитације установа високог образовања (кроз пројекат „Квалитетно образовање за све“ – Савјет Европе а који настао као резултат додатних напора у примјени одредаба Закона о академском интегритету). У току је тестна евалуација једног, односно планови за пилот тестирање и евалуацију другог стандарда.

Кроз пројекат „Јачање интернационализације на универзитетима у Црној Гори кроз ефикасно стратешко планирање – IESP” у којем смо и ми били партнер, акредитовали смо двије интернационалне љетње школе на Универзитету Црне Горе („Одрживи развој јахтинг и крузинг индустрија“ на Поморском факултету и „Предузетништво у туризму баштине“ на Факултету за туризам и хотелијерство).

Започели смо процес унапређења подзаконских аката.

Наставићемо провјеравање реализције препорука акредитованих студијских програма и реакредитованих институција високог образовања.

Срећна Нова година и божићни празници!

Горан Даниловић
в.д. директора Агенције за контролу и
обезбјеђење квалитета високог образовања

Font Resize