Актуелности

Студијска посјета у оквиру пројекта BAQUAL одржана у Француској

Тема: размјена искуства имеђу два система високог образовања и представљање BAQUAL пројекта

Датум: 13-16. јун 2022. године

У оквиру пројекта BAQUAL реализована је студијска посјета француским установама високог образовања у циљу размјене искустава између два система високог образовања, као и у циљу презентације активности и резултата постигнутих у оквиру пројекта BAQUAL .

Том приликом одржани су састанци у оквиру 3 институције:

  1. Universite Cote d’Azur
  2. High Council for the Evaluation of Research and Higher Education – HCERES
  3. Université PSL

Представнице АКОКВО су имале прилику да се током састанка са особљем Универзитета Cote d’Azur упознају са начином и методама које ова високошколска установа користи за усавршавање наставног кадра. У вези са тим, представљана је онлине платформа која садржи сет курсева од оних за унапрјеђење менаџерских вјештина до дигиталних компетенција и управљања базом података.

Такође, ова посјета је била сјајна прилика за упознавање са оснивањем Балканског института за науку и иновације (BISI), чије активности су орјентисане на иновативне пројекте и стручне обуке како би се успоставила интеракција између факултетских јединица, научника, студената, као и сарадња са привредним сектором. Институт ће се стратешки позиционирати и као Регионални научни камп, а све у циљу обједињавања истраживачких иновативних капацитета земаља Балкана. Разговарали смо о могућности за допринос рада овом центру, кроз циљеве који ће се остварити пројектом BAQUAL .

Представнице АКОКВО су се упознале и са концептом елабората за развој програма цјеложивотног учења који се припрема за еквивалентне програме на Универзитету Cote d’Azur . Том приликом отворена је и тема о потенцијалном заједничком учешћу у новим пројектима, кроз које би Универзитет Cote d’Azur пружио експертску подршку установама високог образовања у Црној Гори.

Током посјете националној француској агенцији за обезбјеђење квалитета HCERES, представнице АКОКВО су имале прилику да размијене искуства у вези са радом агенција и начинима спровођења поступака евалуације. Имајући у виду да је HCERES основана и почела са радом 2006.године, њихово искуство је од изузетног значаја. HCERES структура се састоји од предсједника и 30 чланова борда, као и од 105 запослених са пуним радним временом. Оно што је за АКОКВО посебно важно јесте чињеница да је HCERES чланица асоцијације ENQA, као и да је недавно обновила поменуто чланство, тачније у 2022.години. Имајући у виду да пред АКОКВО стоји изазов учањења у ENQA у наредном периоду, искуство у овом дијелу нам је било од изузетног значаја.

Поледњи, четврти дан је био резервисан за посјету Универзитету PSL , који је тренутно ранкиран на првом мјесту, као најбољи „млади“ универзитет у Паризу. PSL је велику пажњу посветио унапрјеђењу наставничких компетенција и у вези са тим, организује сет курсева који за циљ имају што квалитетније оспособљавање академског особља за наставу. У наставку је преглед курсева које организује Тим педагошког иновационог центра Парис-Даупхине у оквиру Универзитета PSL.

Студијска посјета француским установама високог образовања је у потпуности испунила очекивања, а стечено искуство ће бити од великог значаја за реализацију сличног курса за унапрјеђење наставничких компетенција у Црној Гори.

Font Resize