Актуелности

Четврта радионица у оквиру пројекта SEQA-ESG одржана на Малти 28. и 29. јуна 2022. године

Представници АКОКВО су учествовали на четвртој радионици у оквиру SEQA-ESG пројекта који за циљ има подршку европским агенцијама за обезбјеђење квалитета на путу испуњења Европских стандарда и смјерница (ESG ).

Радионица је одржана на Малти 28. и 29. јуна 2022.године а поред координатора – Европске асоцијације за обезбјеђење квалитета у високом образовању (ENQA). Присустовали су представници агенција и министарстава: Малте, Словачке, Молдавије, Албаније, Чешке и Црне Горе, као и експерти на пројекту: Цристина Гхитулица (Румунска агенција за обезбјеђење квалитета – ARACIS) и Роннy Хеинтзе (Њемачка агенција AQAS).

Четврта радионица SEQA-ESG је имала за циљ да адресира питање укључености и учешћа свих стејкхолдера (студената, представника привреде и професионалних удружења, представника установа високог образовања и њиховог наставног особља, алумнија….) метода и критеријума за њихов избор у управљачким тијелима и поступцима евалуције, што кореспондира стандарду 3.1 који се односи на укљученост експерата у оквиру Европских стандарда и смјерница.

Предсједник ENQA Douglas Blackstock, на почетку радионице је навео је да је најбоље од примјене ESG -а што су флексибилни и прилагодљиви различитим системима обезбјеђења квалитета. Предавач Heintze је полазнике радионице детаљно упознао са садржајем и циљом стандарда 3.1, док је предавач Ghitulica представила практичну примјену стандарда у њиховој агенцији и начин избора стејкхолдера који они примјењују.

У дискусији, у форми „world cafe“, сви учесници су имали прилику да представе тренутно стање у својим агенцијама и упознају се са изазовима својих партнера на пројекту на путу испуњавања горепоменутог стандарда. Потом је услиједило и рјешавање практичног проблема који су све групе рјешиле на различите начине.

Закључци радионице су: примјена стандарда 3.1 и укључивање стејкхолдера у управљачке структуре агенција за обезбјеђење квалитета, као и у свим поступцима евалуција, је кључно за постизање квалитета у складу са Европским стандардима и смјерницама. Без учешћа свих заинтересованих страна (студената, академске заједнице, привреде…), не може се замислити ни квалитетан поступак оцјењивања установа и студијских програма, па самим тим ни квалитет високог образовања.

Радионица је завршена уз позитивне импресије учесника, уз наду да ће се добијене препоруке имплементирати у будућим активностима агенција које их до сада нису већ примјениле у свом раду.

Font Resize