Болоњски процес

Болоњска декларација је заједничка декларација европских министара образовања потписана у Болоњи јуна 1999. године, а односи се на реформу система високог образовања Европе и темељ је Болоњског процеса.

Основни циљ Болоњског процеса је био креирање Европског простора високог образовања (European Higher Education Area – EHEA), ради унапрјеђења запошљавања и мобилности становништва, као и међународне конкурентности у EHEA.

EHEA као иницијатива формално је покренута 12. марта 2010. године на Министарској конференцији у Будимпешти и Бечу. Циљ ове иницијативе је интензивирање сарадње између институција високог образовања широм Европе и унапрјеђење мобилности. Тренутно, укупно 48 земаља чини EHEA.

Црна Гора партиципира у Болоњском процесу још од 2003. године, а 2007. године је, на министарској конференцији одржаној у Лондону, потврђено чланство и статус Црне Горе у том процесу као самосталне и међународно признате државе. Кроз партиципирање у Болоњском процесу, Црна Гора потврђује и своје дјеловање у Европском простору високог образовања.

Основни задатак високог образовања и имплементације Болоњске декларације је да обезбиједи сваком свом студенту квалитет који омогућава знање, способности и вјештине које га чине конкурентним, како на локалном, тако и на регионалном и глобалном тржишту рада.

 

Font Resize