Чланства

ЕNQА – придружени члан. У јуну 2019. године АКОКВО је постала придружена чланица Европске асоцијације за обезбјеђење квалитета (ЕNQА) што јој отвара врата за консултације и учешће на радним састанцима чланица. Сарадња са ЕNQА-ом кроз директну комуникацију, у пројектима и учешће у стручним догађајима, јача капацитете АКОКВО и ствара пут пуноправном чланству и регистрацији у ЕQАR.

CЕЕNQА – пуноправни члан. У мају 2020. године АКОКВО је постала чланица Централно-источно-европске мреже агенција које се баве обезбјеђењем квалитета високог образовања (CЕЕNQА). Сарадња кроз размјену знања и искуства, учешће у пројектима и истраживањима, као и директна комуникација са агенцијама које су имале слично насљеђе система високог образовања, од великог је значаја за унапрјеђење рада и изградњу капацитета АКОКВО.

 

Font Resize