Међународна сарадња

Један од приоритетних задатака Агенције јесте сарадња са међународним организацијама и асоцијацијама у области обезбјеђења квалитета високог образовања, успостављање партнерских односа са агенцијама за обезбјеђење квалитета високог образовања из других земаља и активно учешће у пројектима који су у директној или индиректној вези са унапрјеђењем квалитета високог образовања. Задатак који произилази из мисије Агенције јесте чланство у ЕNQА-у и регистровање у ЕQАR , за шта је неопходно ускладити све законске и организационе елементе црногорског система обезбјеђења квалитета високог образовања са ЕSG и досљедно их примјењивати.

 

 

Font Resize