МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ

МИСИЈА

АКОКВО доприноси унапрјеђењу квалитета високог образовања у Црној Гори примјеном Европских стандарда и смјерница у евалуацији установа високог образовања, њихових студијских програма и програма цјеложивотног учења како би осигурала интеграцију црногорског у Европски систем обезбјеђења квалитета високог образовања.


ВИЗИЈА

Кредибилан, међународно препознатљив и конкурентан систем високог образовања у Црној Гори је основа за његову суштинску интеграцију у Европски простор високог образовања (ЕХЕА) и економски и друштвени напредак Црне Горе.


ЦИЉЕВИ

Основни циљ АКОКВО јесте унапрјеђење квалитета установа високог образовања у Црној Гори и њихових студијских програма и гаранција испуњавања основних стандарда и критеријума за њихово јавно важење. Тај циљ Агенција испуњава кроз екстерну евалуацију (акредитацију студијских програма, програма цјеложивотног учења и реакредитацију установа високог образовања), а установе кроз интерно обезбјеђење квалитета.

Посебни циљеви су:

  • Развити поступке оцјене квалитета рада установа високог образовања и њихових студијских програма и програма цјеложивотног образовања;
  • Утврдити стандарде и критеријуме за евалуацију како би се резултати рада установа и студијских програма преточили у квалитативне оцјене;
  • Обезбиједити објективност евалуација кроз независност у одлучивању, организацију и резултате рада Агенције;
  • Пружити друштву информације о квалитету рада високошколских установа;
  • Промовисати интернационализацију процеса евалуације.
Font Resize