Актуелности

Посјета експерата Савјета Европе с циљем евалуације пројекта „Јачање интегритета и борба против корупције у високом образовању”

У просторијама Агенције данас је одржан састанак експерата Савјета Европе са представницима Агенције с циљем идентификовања успјешности реализације пројекта „Јачање интегритета и борба против корупције у високом образовању”. Пројекат се финансира кроз програмски оквир Европске уније и Савјета Европе под називом “Horizontal Facility „ за Западни Балкан и Турску. Пројекат спроводи Ођељење Савјета Европе за образовање у сарадњи са Програмском канцеларијом Савјета Европе у Подгорици.

Циљ овог пројекта је пружање препорука за јачање одговарајућих алата и превентивних механизама у систему високог образовања у Црној Гори, коришћењем широког приступа Паневропске платформе о етици, транспарентности и интегритету у образовању Савјета Европе.

Професор Jан Смитх, експерт Савјета Европе, истакао је да је једна од препорука овог пројекта била и оснивање Агенције за контролу и обезбјеђење квалитета високог образовања. У вези са тим, информисао се о досадашњим активностима агенције, методологији за спровођење поступака акредитације студијских програма и реакредитације установа високог образовања, као и о транспарентности рада и независности Агенције.

На састанку је закључено да је Агенција кроз кратак период оперативног пословања, од оснивања, успјела да успјешно спроведе низ поступака акредитације и реакредитације, да дефинише методологију и поџаконска акта, али исто тако на састанку су дате препоруке за унапрјеђење активности у наредном периоду.

 

Font Resize