Пријава за листу експерата – академско особље

  Пријава за директоријум

  Експерт се пријављује за

  1. Лични подаци


  2. Подаци о последњем научном, односно академском звању

  Последње научно звањe*

  3. Област експертизе за коју се кандидат пријављује (могуће одабрати више опција)*

  Остало (уписати)

  4. Усавршавање

  Три најзначајнија додатна усавршавања у области Ваше експертизе

  1

  2

  3

  5. Садашње радно мјесто.

  6. Искуство у обезбјеђењу квалитета високог образовања

  Наведите три најзначајније активности које су у вези са обезбјеђењем квалитета установа високог образовања, студијских програма, као и активности у вези са пројектима/публикацијама на тему обезбјеђења квалитета високог образовања.

  1

  2

  3

  7. Остали подаци релевантни за избор експерта

  a) Наведите руководећа мјеста у институцијама високог образовања у последњих десет година

  b) Наведите највише три значајна пројекта у којима сте учествовали у последњих десет година из области Ваше експертизе (назив, област, година, позиција, извор финансирања)

  1

  2

  3

  c) Наведите најважније награде / признања / достигнућа у области Ваше експертизе

  d) Наведите значајна чланства у експертским тијелима у области Ваше експертизе

  1

  2

  3

  8. Знање страних језика (5 - одлично, 4 - врлодобро, 3 - добро, 2 - слабо)

  Назив језикa Говор Читањe Писање
  Црногорски/српски/хрватски/босански*
  Енглески*
  Остали свјетски језици

  CV (Curriculum Vitae)*

  Мјесто*

  Датум*

  Агенција се обавезује да ће са Вашим личним подацима поступати у складу са Законом о заштити личних података и не сноси одговорност за било какву директну или индиректну штету или губитак који може настати ради губитка података или прихода, а који произлазе из неовлашћеног приступа, употребе или одавања података насталих услед „хакерских напада“ на информатички систем Агенције.

  Font Resize