Пројекти

Пројекти у току

Јачање интернационализације на црногорским универзитетима кроз ефикасно стратешко планирање (IESP) – Пројекат, којим координира Универзитет Црне Горе, је усмјерен на унапрјеђење међународне конкурентности и видљивости црногорских универзитета кроз пружање оптималног модела јачања капацитета за различите аспекте интернационализације укључујући: стратегију интернационализације, са акционим плановима, пратећу документацију за интернационализацију, интернационализацију истраживања и иновација, међународну мобилност особља и студената, међународно умрежавање и оцјену квалитета интернационализације. Улога АКОКВО се огледа кроз подршку у акредитацији љетњих школа, примјени стандарда за евалуацију програма на енглеском језику и учешће у обукама и активностима у Пројекту.

Квалитетно образовање за све, чији је координатор Савјет Европе у дијелу обезбјеђења квалитета има за циљ развијање критеријума за евалуацију којим ће се оцјењивати академски интегритет установе и учешће Агенције у примјени законске регулативе за академски интегритет.

Интеграција кључних компетенција у образовни систем Црне Горе, чији је координатор Министарство просвјете, чији је координатор Министарство просвјете, а поред црногорских партнера у пројекту учествује Канцеларија за економску политику и регионални развој (EPRD), има за циљ интеграцију осам кључних компетенција на свим нивоима образовања у Црној Гори. У дијелу обезбјеђења квалитета, развијен је стандард о укључености компетенција у наставничким студијским програмима, како би се развио стандард за евалуацију тих програма.

Подршка европским агенцијама за обезбјеђење квалитета агенцијама у испуњавању ЕSG (SEQА ЕSG) чији је координатор ЕNQА, има за циљ подршку новооснованим институцијама за обезбјеђење квалитета високог образовања у примјени ЕSG. Поред Црне Горе, у Пројекту учествују представници система обезбјеђења квалитета Чешке, Словачке, Малте, Молдавије и Албаније.

Боље академске квалификације кроз обезбјеђење квалитета (BАQUАL) чији је координатор Министарство знаности и образовања Хрватске има за циљ идентификовање заједничког стандарда у поступцима евалуације и подстицање примјене оквира квалификација у интерним и екстерним поступцима обезбјеђења квалитета у Хрватској, Црној Гори и Сјеверној Македонији. У оквиру овог пројекта формирана је национална Радна група која има задатак да развије потпуно нови стандард квалификације – стручну квалификацију, путем дизајнирања програма цјеложивотног учења који за циљ има унапрјеђење компетенција наставника у високом образовању.

Микрокредитиви повезани са кључним болоњским обавезама (MICROBOL) је пројекат чији је кординатор Министарство образовања и обуке (Фландрија / Белгија) а партнери су Министарство образовања и културе (Финска); CIMEA; ENQA; EUA и EQAR (као придружени партнер). Циљ пројекта је размотрити како се постојећи алати ЕHЕА могу искористити односно модификовати како би се микрокредитиви уврстили у оквиру болоњског оквира. Улога групе за обезбјеђење квалитета је да успостави мапу пута која ће идентификовати кључне кораке у циљу интеграције микрокредитива у наведени оквир.

Јачање капацитета за имплементацију дуалног образовања у високом образовању у Црној Гори (DUALMON) је пројекат који jе почеo са реализацијом у јануару 2021. а који има за циљ развој дуалног образовања у високом образовању у Црној Гори. Кординатор пројекта је Универзитет Нови Сад из Србије а партнери су поред Министарства просвјете и Привредне коморе Црне Горе и компаније: Воли, Телеком, Сплендид и Црногорска пловидба.

Завршени пројекти

Пројекат размјене запослених (Thematic Bologna Follow-Up Peer Group C on Quality Assurance). Пројекат мобилности запослених у области обезбјеђења квалитета високог образовања обухватио је праксу запослених у агенцијама земаља Европског простора високог образовања. Пројекат су координирале фламанска, кипарска и грузијска агенција за обезбјеђење квалитета, а учествовали су представници институција за обезбјеђење квалитета свих земаља Европског простора високог образовања. Сврха пројекта је била да се омогући размјена запослених у националним агенцијама у циљу стицања знања и искуства у одређеним аспектима обезбјеђења квалитета. АКОКВО је искористила могућност пославши своја четири запослена у аустријску (АQА), португалску (А3ЕS) и хрватску (АZVО) агенцију на теме унапрјеђења законског оквира, развој истраживачке компоненте и информационог система и примјену Европских стандарда и смјерница, респективно.

Високо образовање и истраживање за иновације и конкурентност (INVO-HERIC)Развојни циљ пројекта је јачање квалитета и релевантности високог образовања и истраживања у Црној Гори кроз реформу финансирања високог образовања и система осигурања квалитета и јачање капацитета истраживања и развоја. АКОКВО је у почетној фази свог функционисања и финалној фази самог пројекта успјела да реализује неколико студијских посјета (хрватска, словеначка, италијанска, ватиканска агенција за обезбјеђење квалитета), опреми канцеларије и организује Округли сто о имплементацији ЕSG са челним представницима ЕNQА-е и ЕQАR-а.

 

Font Resize