Акредитовани студијски програми

 

УНИВЕРЗИТЕТИ САМОСТАЛНИ ФАКУЛТЕТИ
Универзитет Црне Горе Факултет за црногорски језик и књижевност
Универзитет Доња Горица Факултет за пословни менаџмент Бар
Универзитет Медитеран Факултет за финансије, банкарство и економску дипломатију
Универзитет Адриатик Факултет за државне и европске студије

 

УНИВЕРЗИТЕТ ЦРНЕ ГОРЕ

Факултет Студијски програм Студије ЕЦТС Врста студија Научна област Извјештај о акредитацији Одлука о акредитацији
Центар за докторске студије Одрживи развој Докторске студије на енглеском језику 180 Академске Интердисциплинарне науке Извјештај Одлука
Факултет ликовних умјетности Конзервација и рестаурација Основне студије 180 Академске Интердисциплинарне науке Извјештај Одлука
Конзервација и рестаурација Мастер студије 120 Академске Интердисциплинарне науке Извјештај Одлука
Медицински факултет Здравствена њега Мастер студије 120 Примијењене Медицинске науке Извјештај Одлука
Медицински факултет Физиотерапија Мастер студије 120 Примијењене Медицинске науке Извјештај Одлука

повратак на врх

Важеће акредитације Савјета за високо образовање које су одобрене прије оснивања Агенције за контролу и обезбјеђење квалитета високог образовања

Факултет Студијски програм Студије EЦТС Врста студија Научна област Одлука о акредитацији
Архитектонски факултет Архитектура Интегрисане 300 Академске Техничко – технолошке науке Одлука
Биотехнички факултет Биљна производња Основне 180 Академске Техничко – технолошке науке Одлука
Анимална производња Основне 180 Академске Техничко – технолошке науке Одлука
Континентално воћарство и љековито биље Основне 180 Примијењене Техничко – технолошке науке Одлука
Медитеранско воћарство Основне 180 Примијењене Техничко – технолошке науке Одлука
Воћарство, виноградарство и винарство Мастер 120 Академске Техничко – технолошке науке Oдлука
Ратарство и повртарство Мастер 120 Академске Техничко – технолошке науке Oдлука
Заштита биља Мастер 120 Академске Техничко – технолошке науке Oдлука
Технологије у анималној производњи Мастер 120 Академске Техничко – технолошке науке Oдлука
Континентално воћарство и љековито биље Мастер 120 Примијењене Техничко – технолошке науке Oдлука
Расадничарство Мастер 120 Примијењене Техничко – технолошке науке Oдлука
Агробизнис и рурални развој Мастер 120 Академске Интердисциплинарне науке Oдлука
Безбједност хране Мастер 120 Академске Интердисциплинарне науке Oдлука
Биотехника Докторске 180 Академске Техничко – технолошке науке Oдлука
Економски факултет Економија Основне 180 Академске Друштвене науке Oдлука
Менаџмент Основне 180 Примијењене Друштвене науке Oдлука
Економија Мастер 120 Академске Друштвене науке Oдлука
Пословна економија Мастер 120 Академске Друштвене науке Oдлука
Менаџмент Мастер 120 Примијењене Друштвене науке Oдлука
Економија Докторске 180 Академске Друштвене науке Oдлука
Електротехнички факултет Енергетика и аутоматика Основне 180 Академске Техничко – технолошке науке Одлука
Електроника, телекомуникације и рачунари Основне 180 Академске Техничко – технолошке науке Одлука
Примијењено рачунарство Основне 180 Примијењене Техничко – технолошке науке Одлука
Електроника Мастер 120 Академске Техничко – технолошке науке Oдлука
Телекомуникације Мастер 120 Академске Техничко – технолошке науке Oдлука
Рачунари Мастер 120 Академске Техничко – технолошке науке Oдлука
Електроенергетски системи Мастер 120 Академске Техничко – технолошке науке Oдлука
Аутоматика и индустријска електротехника Мастер 120 Академске Техничко – технолошке науке Oдлука
Примијењено рачунарство Мастер 120 Примијењене Техничко – технолошке науке Oдлука
Електротехника Докторске 180 Академске Техничко – технолошке науке Oдлука
Факултет драмских умјетности Глума Основне 180 Академске Умјетничке и научне дисциплине Oдлука
Драма и позориште Основне 180 Академске Умјетничке и научне дисциплине Oдлука
Филм и медији Основне 180 Академске Умјетничке и научне дисциплине Oдлука
Глума Мастер 120 Академске Умјетничке и научне дисциплине Oдлука
Продукција Мастер 120 Академске Умјетничке и научне дисциплине Oдлука
Режија Мастер 120 Академске Умјетничке и научне дисциплине Oдлука
Драматургија Мастер 120 Академске Умјетничке и научне дисциплине Oдлука>
Факултет ликовних умјетности Сликарство Основне 180 Академске Умјетничке и научне дисциплине Oдлука
Графички дизајн Основне 180 Академске Умјетничке и научне дисциплине Oдлука
Вајарство Основне 180 Академске Умјетничке и научне дисциплине Oдлука
Сликарство Мастер 120 Академске Умјетничке и научне дисциплине Oдлука
Графички дизајн Мастер 120 Академске Умјетничке и научне дисциплине Oдлука
Вајарство Мастер 120 Академске Умјетничке и научне дисциплине Oдлука
Факултет политичких наука Политикологија – међународни односи Основне 180 Академске Хуманистичке науке Oдлука
Социјална политика и социјални рад Основне 180 Академске Хуманистичке науке Oдлука
Медијсје студије и новинарство Основне 180 Академске Хуманистичке науке Oдлука
Компаративна политика Мастер 120 Академске Хуманистичке науке Oдлука
Међународни односи Мастер 120 Академске Хуманистичке науке Oдлука
Социјална политика и социјални рад Мастер 120 Академске Хуманистичке науке Oдлука
Новинарство Мастер 120 Академске Хуманистичке науке Oдлука
Политичке науке Докторске 180 Академске Хуманистичке науке Oдлука
Факултет за спорт и физичко васпитање Физичка култура и здрави стилови живота Основне 180 Академске Друштвене науке Oдлука
Спортски новинари и тренери Основне 180 Академске Друштвене науке Oдлука
Физичка култура и здрави стилови живота Мастер 120 Академске Друштвене науке Oдлука
Спорт, финтес и туризам Мастер 120 Академске Друштвене науке Oдлука
Физичка култура Докторске 180 Академске Друштвене науке Oдлука
Факултет за туризам и хотелијерство туризам и хотелијерство Основне 180 Академске Друштвене науке Oдлука
Туризам Мастер 120 Академске Друштвене науке Oдлука
Међународно хотелијерство Мастер 120 Академске Друштвене науке Oдлука
Туризам Докторске 180 Академске Друштвене науке Oдлука
Филолошки факултет Енглески језик и књижевност Основне 180 Академске Хуманистичке науке Oдлука
Руски језик и књижевност Основне 180 Академске Хуманистичке науке Oдлука
Француски језик и књижевност Основне 180 Академске Хуманистичке науке Oдлука
Италијански језик и књижевност Основне 180 Академске Хуманистичке науке Oдлука
Њемачки језик и књижевност Основне 180 Академске Хуманистичке науке Oдлука
Црногорски језик и јужнословенске књижевности Основне 180 Академске Хуманистичке науке Oдлука
Српски језик и јужнословнеске књижевности Основне 180 Академске Хуманистичке науке Oдлука
Енглески језик и књижевност Мастер 120 Академске Хуманистичке науке Oдлука
Енглески језик – преводилаштво Мастер 120 Академске Хуманистичке науке Oдлука
Руски језик и књижевност Мастер 120 Академске Хуманистичке науке Oдлука
Француски језик и књижевност Мастер 120 Академске Хуманистичке науке Oдлука
Италијански језик и књижевност Мастер 120 Академске Хуманистичке науке Oдлука
Њемачки језик и књижевност Мастер 120 Академске Хуманистичке науке Oдлука
Црногорски језик и јужнословенске књижевности Мастер 120 Академске Хуманистичке науке Oдлука
Српски језик и јужнословенске књижевности Мастер 120 Академске Хуманистичке науке Oдлука
Језик и књижевност Докторске 180 Академске Хуманистичке науке Oдлука
Филозофски факултет Филозофија Основне 180 Академске Хуманистичке науке Oдлука
Социологија Основне 180 Академске Хуманистичке науке Oдлука
Историја Основне 180 Академске Хуманистичке науке Oдлука
Географија Основне 180 Академске Хуманистичке науке Oдлука
Образовање учитеља Основне 300 Академске Хуманистичке науке Oдлука
Педагогија Основне 180 Академске Хуманистичке науке Oдлука
Психологија Основне 180 Академске Хуманистичке науке Oдлука
Предшколско васпитање Основне 180 Академске Хуманистичке науке Oдлука
Образовање учитеља на албанском Основне 300 Академске Хуманистичке науке Oдлука
Филозофија Мастер 120 Академске Хуманистичке науке Oдлука
Социологија Мастер 120 Академске Хуманистичке науке Oдлука
Историја Мастер 120 Академске Хуманистичке науке Oдлука
Географија Мастер 120 Академске Хуманистичке науке Oдлука
Педагогија Мастер 120 Академске Хуманистичке науке Oдлука
Психологија Мастер 120 Академске Хуманистичке науке Oдлука
Предшколско васпитање Мастер 120 Академске Хуманистичке науке Oдлука
Инклузивно образовање Мастер 120 Академске Интердисциплинарне науке Oдлука
Филозофија Докторске 180 Академске Хуманистичке науке Oдлука
Социологија Докторске 180 Академске Хуманистичке науке Oдлука
Историја Докторске 180 Академске Хуманистичке науке Oдлука
Географија Докторске 180 Академске Хуманистичке науке Oдлука
Педагогија Докторске 180 Академске Хуманистичке науке Oдлука
Грађевински факултет Грађевинарство Основне 180 Академске Техничко – технолошке науке Oдлука
Грађевинарство – конструкције Мастер 120 Академске Техничко – технолошке науке Oдлука
Грађевинарство – инфраструктура Мастер 120 Академске Техничко – технолошке науке Oдлука
Менаџмент у грађевинарству Мастер 120 Академске Интердисциплинарне науке Oдлука
Грађевинарство Докторске 180 Академске Техничко – технолошке науке Oдлука
Машински факултет Машинство Основне 180 Академске Техничко – технолошке науке Одлука
Друмски саобраћај Основне 180 Академске Техничко – технолошке науке Одлука
Машинство Мастер 120 Академске Техничко – технолошке науке Oдлука
Друмски саобраћај Мастер 120 Академске Техничко – технолошке науке Oдлука
Квалитет и стандардизација Мастер 120 Академске Интердисциплинарне науке Oдлука
Мехатроника Мастер 120 Академске Интердисциплинарне науке Oдлука
Енергетска ефикасност Мастер 120 Академске Интердисциплинарне науке Oдлука
Машинство Докторске 180 Академске Техничко – технолошке науке Oдлука
Медицински факултет Медицина Интегрисане 360 Академске Природне науке Oдлука
Стоматологија Интегрисане 360 Академске Природне науке Oдлука
Фармација Интегрисане 300 Академске Природне науке Oдлука
Висока медицинска школа Основне 180 Примијењене Природне науке Oдлука
Примијењена физиотерапија Основне 180 Примијењене Природне науке Oдлука
Медицина Докторске 180 Академске Природне науке Oдлука
Стоматологија Докторске 180 Академске Природне науке Oдлука
Фармација Докторске 180 Академске Природне науке Oдлука
Металуршко-технолошки факултет Металургија и метали Основне 180 Академске Техничко – технолошке науке Одлука
Хемијска технологија Основне 180 Академске Техничко – технолошке науке Одлука
Заштита животне средине Основне 180 Примијењене Техничко – технолошке науке Одлука
Металургија и метали Мастер 120 Академске Техничко – технолошке науке Oдлука
Хемијска тенхологија Мастер 120 Академске Техничко – технолошке науке Oдлука
Заштита животне средине Мастер 120 Примијењене Техничко – технолошке науке Oдлука
Металургија и метали Докторске 180 Академске Техничко – технолошке науке Oдлука
Хемијска тенхологија Докторске 180 Академске Техничко – технолошке науке Oдлука
Заштита животне средине Докторске 180 Академске Интердисциплинарне науке Oдлука
Музичка академија Извођачке умјетности Основне 180 Академске Умјетничке и научне дисциплине Oдлука
Општа музичка педагогија Основне 180 Академске Умјетничке и научне дисциплине Oдлука
Извођачке умјетности Мастер 120 Академске Умјетничке и научне дисциплине Oдлука
Општа музичка педагогија Мастер 120 Академске Умјетничке и научне дисциплине Oдлука
Поморски факултет Наутика и поморски саобраћај Основне 180 Академске Техничко – технолошке науке Одлука
Менаџмент у поморству и логистика Основне 180 Академске Техничко – технолошке науке Одлука
Поморска електротехника Основне 180 Академске Техничко – технолошке науке Одлука
Бродомашинство Основне 180 Академске Техничко – технолошке науке Одлука
Поморске науке Мастер 120 Академске Техничко – технолошке науке Oдлука
Менаџмент у поморству и логистика Мастер 120 Академске Техничко – технолошке науке Oдлука
Поморске науке Докторске 180 Академске Техничко – технолошке науке Oдлука
Менаџмент у поморству Докторске 180 Академске Техничко – технолошке науке Oдлука
Правни факултет Право Основне 180 Академске Друштвене науке Oдлука
Кривично право Мастер 120 Академске Друштвене науке Oдлука
Међународно право Мастер 120 Академске Друштвене науке Oдлука
Грађанско право Мастер 120 Академске Друштвене науке Oдлука
Пословно право Мастер 120 Академске Друштвене науке Oдлука
Правне науке Докторске 180 Академске Друштвене науке Oдлука
Природно-математички факултет Математика Основне 180 Академске Природне науке Одлука
Математика и рачунарске науке Основне 180 Академске Природне науке Одлука
Рачунарске науке Основне 180 Академске Природне науке Одлука
Рачунарство и информационе технологије Основне 180 Примијењене Природне науке Одлука
Биологија Основне 180 Академске Природне науке Одлука
Физика Основне 180 Академске Природне науке Одлука
Математика Мастер 120 Академске Природне науке Oдлука
Математика и рачунарске науке Мастер 120 Академске Природне науке Oдлука
Рачунарске науке Мастер 120 Академске Природне науке Oдлука
Физика Мастер 120 Академске Природне науке Oдлука
Биологија Мастер 120 Академске Природне науке Oдлука
Рачунарство и информационе технологије Мастер 120 Примијењене Природне науке Oдлука
Математика Докторске 180 Академске Природне науке Oдлука
Рачунарске науке Докторске 180 Академске Природне науке Oдлука
Физика Докторске 180 Академске Природне науке Oдлука
Биологија Докторске 180 Академске Природне науке Oдлука

повратак на врх


 

УНИВЕРЗИТЕТ ДОЊА ГОРИЦА

Факултет Студијски програм Студије ЕЦТС Врста студија Научна област Извјештај о акредитацији Одлука о акредитацији
Факултет умјетности Комуникологија и медији Докторске 180 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Теорија модерне и савремене умјетности Мастер 120 Академске Умјетничке и научне дисциплине Извјештај Одлука
Факултет за међународну економију, финансије и бизнис Информациони менаџмент у здравству Мастер 120 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Mенаџмент Мастер 120 Примијењене Друштвене науке Извјештај Одлука
Факултет за информационе системе и технологије Информационе технологије Докторске 180 Академске Техничко – технолошке науке Извјештај Одлука
Информационе технологије Мастер 120 Академске Техничко – технолошке науке Извјештај Одлука
Факултет за културу и туризам Култура и туризам Мастер 120 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Међународно хотелијерство и менаџмент Мастер 120 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Кинеске студије Основне 180 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Филолошки факултет Енглески језик Мастер 120 Академске Хуманистичке науке Извјештај Одлука
Факултет за дизајн и мултимедију Дизајн и мултимедија Мастер 120 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Филм и медији Основне 180 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Факултет за прехрамбену технологију, безбједност хране и екологију Урбана пољопривреда Мастер 120 Академске Техничко – технолошке науке Извјештај Одлука
Прехрамбена технологија Мастер 120 Академске Техничко – технолошке науке Извјештај Одлука
Санитарни инжењеринг у сектору хране Мастер 120 Академске Техничко – технолошке науке Извјештај Одлука
Факултет за примијењене науке Психологија Мастер 120 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Факултет “Хуманистичке студије” Политичка теорија и политичка анализа Мастер 120 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Међународна политика и безбједност Мастер 120 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Родне студије Мастер 120 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Комуникологија и медији Мастер 120 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Факултет правних наука Међународно право Мастер 120 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Правосуђе и јавна управа Мастер 120 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Факултет за спортски менаџмент Фитнес и леисуре менаџмент Мастер 120 Примијењене Друштвене науке Извјештај Одлука
Менаџмент спортске организације и клуба Мастер 120 Примијењене Друштвене науке Извјештај Одлука

повратак на врх

Важеће акредитације Савјета за високо образовање које су одобрене прије оснивања Агенције за контролу и обезбјеђење квалитета високог образовања

Универзитет Факултет Студијски програм Студије ЕЦТС Врста студија Научна област Одлука о акредитацији
Универзитет Доња Горица Факултет за међународну економију, финансије и бизнис Економија енергетике Мастер 120 Академске Друштвене науке Одлука
Универзитет Доња Горица Факултет правних наука Јавно право Докторске 180 Академске Друштвене науке Одлука
Универзитет Доња Горица Факултет умјетности Теорија савремене умјетности Докторске 180 Академске Хуманистичке науке Одлука
Универзитет Доња Горица Филолошки факултет Енглески језик и књижевност Основне 180 Академске Хуманистичке науке Одлука
Универзитет Доња Горица Факултет примијењене науке Психологија Основне 180 Академске Друштвене науке Одлука
Универзитет Доња Горица Факултет примијењене науке Геодезија Основне 180 Академске Техничко – технолошке науке Одлука

повратак на врх


 

УНИВЕРЗИТЕТ МЕДИТЕРАН

Факултет Студијски програм Студије ЕЦТС Врста студија Научна област Извјештај о акредитацији Одлука о акредитацији
Факултет за туризам „Montenegro Tourism School“ Менаџмент у туризму и хотелијерству Основне 180 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Менаџмент у туризму и хотелијерству Мастер 120 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Менаџмент у туризму и хотелијерству Докторске 180 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Факултет визуелних умјетности Визуелне умјетности Основне 180 Академске Умјетничке и научне дисциплине Извјештај Одлука
Визуелне умјетности Мастер 120 Академске Умјетничке и научне дисциплине Извјештај Одлука
Факултет за информационе технологије Информационе технологије Основне 180 Академске Природне науке Извјештај Одлука
Информационе технологије Мастер 120 Академске Природне науке Извјештај Одлука
Правни факултет Европско право Докторске 180 Академске Друштвене науке Извјештај Odluka
Привредно-правни Мастер 120 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Правосудни и привредно правни Основне 180 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Европско право Мастер 120 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Јавна управа Мастер 120 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Кривично-правосудни Мастер 120 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Факултет за економију и бизнис Економија и бизнис Основне 180 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Финансијски менаџмент, рачуноводство и ревизија Мастер 120 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Маркетинг менаџмент Мастер 120 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
MBA in Management, Finance and Agribusiness Мастер 120 Примијењене Друштвене науке Извјештај Одлука
Финансије Докторске 180 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Маркетинг Докторске 180 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Факултет за стране језике Енглески језик и књижевност Основне 180 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Енглески језик и књижевност Мастер 120 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука

повратак на врх


 

УНИВЕРЗИТЕТ АДРИАТИК

Факултет Студијски програм Студије ЕЦТС Врста студија Научна област Извјештај о акредитацији Одлука о акредитацији
Факултет за менаџмент Херцег Нови Пословни менаџмент Мастер 120 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Факултет за бизнис и туризам Будва Менаџмент у туризму и угоститељству Мастер 120 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Факултет за пословну економију и право Право Основне 180 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Право Мастер 120 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Менаџмент Основне 180 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Рачуноводство, финансије и банкарство Основне 180 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Економија јавног сектора Мастер 120 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Пословна економија Мастер 120 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Поморски факултет Бар Туризам Основне 180 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Факултет за медитеранске пословне студије Тиват Менаџмент у наутичком туризму, спорту и рекреацији Основне 180 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Наутички туризам Мастер 120 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Наутички туризам Докторске 180 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
ХЕЦ Милочер Интернационални менаџмент у хотелијерству и гастрономији Основне 180 Примијењене Друштвене науке Извјештај Одлука
Интернационални менаџмент у хотелијерству и гастрономији Мастер 120 Примијењене Друштвене науке Извјештај Одлука
Факултет за поморство и туризам Поморска електротехника Основне 180 Академске Техничко – технолошке науке Извјештај Одлука

повратак на врх


 

САМОСТАЛНИ ФАКУЛТЕТИ
Факултет Студијски програм Студије ЕЦТС Врста студија Научна област Извјештај о акредитацији Одлука о акредитацији

Факултет за црногорски језик и књижевност

Црногорски језик и књижевност Основне 180 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Црногорски језик и књижевност Мастер 120 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука

Факултет за пословни менаџмент Бар

Пословни менаџмент Основне 180 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Пословни менаџмент Мастер 120 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Пословна психологија и психолошко савјетовање Основне 180 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука

Факултет за финансије, банкарство и економску дипломатију

Финансије, банкарство и економска дипломатија Основне 180 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука

Факултет за државне и европске студије

Европске студије Мастер 120 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Државно-правне студије Мастер 120 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука

повратак на врх


 

Font Resize