Акредитовани студијски програми

 

УНИВЕРЗИТЕТИ САМОСТАЛНИ ФАКУЛТЕТИ
Универзитет Црне Горе Факултет за црногорски језик и књижевност
Универзитет Доња Горица Факултет за пословни менаџмент Бар
Универзитет Медитеран Факултет за финансије, банкарство и економску дипломатију
Универзитет Адриатик Факултет за државне и европске студије
Висока медицинска школа ИЦЕПС

 

 

УНИВЕРЗИТЕТ ЦРНЕ ГОРЕ

Факултет Студијски програм Студије ЕЦТС Врста студија Научна област Извјештај о акредитацији Одлука о акредитацији
Центар за докторске студије Одрживи развој Докторске студије на енглеском језику 180 Академске Интердисциплинарне науке Извјештај Одлука
Факултет ликовних умјетности Конзервација и рестаурација Основне студије 180 Академске Интердисциплинарне науке Извјештај Одлука
Конзервација и рестаурација Мастер студије 120 Академске Интердисциплинарне науке Извјештај Одлука
Медицински факултет Здравствена њега Мастер студије 120 Примијењене Медицинске науке Извјештај Одлука
Медицински факултет Физиотерапија Мастер студије 120 Примијењене Медицинске науке Извјештај Одлука
Машински факултет Мехатроника Основне студије 180 Академске Техничко-технолошке науке Извјештај Одлука
Економски факултет Academic program in Business and Economics Основне студије 180 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Центар за интердисциплинарне и мултидисциплинарне студије Информациона безбједност Мастер студије 120 Академске Интердисциплинарне науке Извјештај Одлука

повратак на врх

 

УНИВЕРЗИТЕТ ДОЊА ГОРИЦА

Факултет Студијски програм Студије ЕЦТС Врста студија Научна област Извјештај о акредитацији Одлука о акредитацији
Факултет умјетности Комуникологија и медији Докторске 180 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Теорија модерне и савремене умјетности Мастер 120 Академске Хуманистичке науке Извјештај Одлука
Факултет за међународну економију, финансије и бизнис Информациони менаџмент у здравству Мастер 120 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Mенаџмент Мастер 120 Примијењене Друштвене науке Извјештај Одлука
Факултет за информационе системе и технологије Информационе технологије Докторске 180 Академске Техничко – технолошке науке Извјештај Одлука
Информационе технологије Мастер 120 Академске Техничко – технолошке науке Извјештај Одлука
Факултет за културу и туризам Култура и туризам Мастер 120 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Међународно хотелијерство и менаџмент Мастер 120 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Кинеске студије Основне 180 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Филолошки факултет Енглески језик Мастер 120 Академске Хуманистичке науке Извјештај Одлука
Факултет за дизајн и мултимедију Дизајн и мултимедија Мастер 120 Академске Хуманистичке науке Извјештај Одлука
Филм и медији Основне 180 Академске Хуманистичке науке Извјештај Одлука
Факултет за прехрамбену технологију, безбједност хране и екологију Урбана пољопривреда Мастер 120 Академске Техничко – технолошке науке Извјештај Одлука
Прехрамбена технологија Мастер 120 Академске Техничко – технолошке науке Извјештај Одлука
Санитарни инжењеринг у сектору хране Мастер 120 Академске Техничко – технолошке науке Извјештај Одлука
Факултет примијењених наука Психологија Мастер 120 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Електротехника и рачунарство Основне 180 Академске Природне науке Извјештај Одлука
Математика Основне 180 Академске Природне науке Извјештај Одлука
Факултет “Хуманистичке студије” Политичка теорија и политичка анализа Мастер 120 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Међународна политика и безбједност Мастер 120 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Родне студије Мастер 120 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Комуникологија и медији Мастер 120 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Факултет правних наука Међународно право Мастер 120 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Правосуђе и јавна управа Мастер 120 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Факултет за спортски менаџмент Фитнес и леисуре менаџмент Мастер 120 Примијењене Друштвене науке Извјештај Одлука
Менаџмент спортске организације и клуба Мастер 120 Примијењене Друштвене науке Извјештај Одлука

повратак на врх

Важеће акредитације Савјета за високо образовање које су одобрене прије оснивања Агенције за контролу и обезбјеђење квалитета високог образовања

Универзитет Факултет Студијски програм Студије ЕЦТС Врста студија Научна област Одлука о акредитацији
Универзитет Доња Горица Факултет за међународну економију, финансије и бизнис Економија енергетике Мастер 120 Академске Друштвене науке Одлука
Универзитет Доња Горица Факултет правних наука Јавно право Докторске 180 Академске Друштвене науке Одлука
Универзитет Доња Горица Факултет умјетности Теорија савремене умјетности Докторске 180 Академске Хуманистичке науке Одлука
Универзитет Доња Горица Филолошки факултет Енглески језик и књижевност Основне 180 Академске Хуманистичке науке Одлука
Универзитет Доња Горица Факултет примијењене науке Психологија Основне 180 Академске Друштвене науке Одлука
Универзитет Доња Горица Факултет примијењене науке Геодезија Основне 180 Академске Техничко – технолошке науке Одлука

повратак на врх


 

УНИВЕРЗИТЕТ МЕДИТЕРАН

Факултет Студијски програм Студије ЕЦТС Врста студија Научна област Извјештај о акредитацији Одлука о акредитацији
Факултет за туризам „Montenegro Tourism School“ Менаџмент у туризму и хотелијерству Основне 180 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Менаџмент у туризму и хотелијерству Мастер 120 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Менаџмент у туризму и хотелијерству Докторске 180 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Факултет визуелних умјетности Визуелне умјетности Основне 180 Академске Хуманистичке науке Извјештај Одлука
Визуелне умјетности Мастер 120 Академске Хуманистичке науке Извјештај Одлука
Факултет за информационе технологије Информационе технологије Основне 180 Академске Природне науке Извјештај Одлука
Информационе технологије Мастер 120 Академске Природне науке Извјештај Одлука
Правни факултет Европско право Докторске 180 Академске Друштвене науке Извјештај Odluka
Привредно-правни Мастер 120 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Правосудни и привредно правни Основне 180 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Европско право Мастер 120 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Јавна управа Мастер 120 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Кривично-правосудни Мастер 120 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Факултет за економију и бизнис Економија и бизнис Основне 180 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Финансијски менаџмент, рачуноводство и ревизија Мастер 120 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Маркетинг менаџмент Мастер 120 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
MBA in Management, Finance and Agribusiness Мастер 120 Примијењене Друштвене науке Извјештај Одлука
Финансије Докторске 180 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Маркетинг Докторске 180 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Факултет за стране језике Енглески језик и књижевност Основне 180 Академске Хуманистичке науке Извјештај Одлука
Енглески језик и књижевност Мастер 120 Академске Хуманистичке науке Извјештај Одлука

повратак на врх


 

УНИВЕРЗИТЕТ АДРИАТИК

Факултет Студијски програм Студије ЕЦТС Врста студија Научна област Извјештај о акредитацији Одлука о акредитацији
Факултет за менаџмент Херцег Нови Пословни менаџмент Мастер 120 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Факултет за бизнис и туризам Будва Менаџмент у туризму и угоститељству Мастер 120 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Факултет за пословну економију и право Право Основне 180 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Право Мастер 120 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Менаџмент Основне 180 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Рачуноводство, финансије и банкарство Основне 180 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Економија јавног сектора Мастер 120 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Пословна економија Мастер 120 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Поморски факултет Бар Туризам Основне 180 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Факултет за медитеранске пословне студије Тиват Менаџмент у наутичком туризму, спорту и рекреацији Основне 180 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Наутички туризам Мастер 120 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Наутички туризам Докторске 180 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
ХЕЦ Милочер Интернационални менаџмент у хотелијерству и гастрономији Основне 180 Примијењене Друштвене науке Извјештај Одлука
Интернационални менаџмент у хотелијерству и гастрономији Мастер 120 Примијењене Друштвене науке Извјештај Одлука
Факултет за поморство и туризам Поморска електротехника Основне 180 Академске Техничко – технолошке науке Извјештај Одлука
Факултет за саобраћај, комуникације и логистику Саобраћај, комуникације и логистика Докторске 180 Академске Техничко – технолошке науке Извјештај Одлука

повратак на врх


 

САМОСТАЛНИ ФАКУЛТЕТИ
Факултет Студијски програм Студије ЕЦТС Врста студија Научна област Извјештај о акредитацији Одлука о акредитацији

Факултет за црногорски језик и књижевност

Црногорски језик и књижевност Основне 180 Академске Хуманистичке науке Извјештај Одлука
Црногорски језик и књижевност Мастер 120 Академске  Хуманистичке науке Извјештај Одлука

Факултет за пословни менаџмент Бар

Пословни менаџмент Основне 180 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Пословни менаџмент Мастер 120 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Пословна психологија и психолошко савјетовање Основне 180 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука

Факултет за финансије, банкарство и економску дипломатију

Финансије, банкарство и економска дипломатија Основне 180 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука

Факултет за државне и европске студије

Европске студије Мастер 120 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука
Државно-правне студије Мастер 120 Академске Друштвене науке Извјештај Одлука

Висока медицинска школа ИЦЕПС

Здравствена њега Основне 180 Примијењене Медицинске науке Извјештај Одлука
Примијењена физиотерапија Основне 180 Примијењене Медицинске науке Извјештај Одлука

повратак на врх


 

Font Resize