Управни одбор

Управни одбор има предсједника и два члана од којих су два представника оснивача  и један представник органа државне управе надлежног за послове просвјете. Досадашњим члановима органа управљања Саши Вујошевић и Мерими Баковић је због истека престао мандат, док је Мијајло Ђурић начелник одјељења за нормативно-правне послове у Министарству просвјете,  именован рјешењем Владе Црне Горе бр: 07-6152/3 од 07. новембра 2019. године, наставио да обавља функцију  члана Управног одбора.

Рјешењем Владе Црне Горе број: 04-6371/3 од 09. децембра 2021. године за предсједницу Управног одбора иманована је проф.др Нада Јауковић, редовна професорица на Металуршко – технолошком факултету, Универзитета Црне Горе, док је за чланицу Управног одбора именована др Катарина Тодоровић сарадница у настави на Филозофском факултету Универзитета Црне Горе.

Детаљније о надлежностима и дјелокругу рада Управног одбора погледати: Статут Агенције и Пословник о раду УО.

 

Font Resize