Установе високог образовања

Високо образовање у Црној Гори се остварује на установама високог образовања (универзитет, факултет, умјетничка академија и висока школа).

Услов који установа високог образовања треба да испуни да би добила лиценцу Министарства просвјете и могла да реализује студијске програме и врши упис студената је посједовање сертификата о акредитацији који издаје АКОКВО.

У Црној Гори се реализује 276 студијских програма по моделу (3+2+3) на 7 установа високог образовања: 4 универзитета и 3 самостална факултета и једном Центру за докторске студије. Од укупног броја студијских програма у 2021. години 42% се изводило на основним студијама (111), 43% на мастер (123) и 15% на докторским (42). У просјеку годишње, у посљедњих десет година, укупан број уписаних студената на свим врстама студија је износио 24.500, а дипломираних 4800. Од тога броја 74% се уписивало на државне студије, док је 72% студената диплому добило на истим.

На једином државном универзитету изводи се настава на 166 студијска програма у оквиру 18 факултета, једне умјетничке академије и једног Центра за докторске студије. На једном самосталном државном факултету изводе се 2 студијска програма. На три института изводе се научна истраживања: Институт за биологију мора, Историјски институт и Центар изврсности за истраживања и иновације. На три приватна универзитета изводи се настава на 101 студијских програма у оквиру 25 факултета. На три самостална факултета од којих је један државни, настава се реализује на осам студијских програма. (Детаљна табела у наставку).

УСТАНОВЕ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА У ЦРНОЈ ГОРИ, децембар, 2021.
Универзитет Црне Горе – УЦГ
Назив факултета Бр. студијских програма Датум посљедње реакредитације
Економски факултет 6 12. мај 2017.
Архитектонски факултет 1 12. мaj 2017.
Биотехнички факултет 13 12. мaj 2017.
Електротехнички факултет 10 12. мaj 2017.
Факултет драмских умјетности 7 12. maj 2017.
Факултет ликовних умјетности 8 12. мaj 2017.
Факултет политичких наука 8 12. мaj 2017.
Факултет за спорт и физичко васпитање 5 12. мaj 2017.
Факултет за туризам и хотелијерство 4 12. мaj 2017.
Филолошки факултет 16 12. мaj 2017.
Филозофски факултет 22 12. мaj 2017.
Грађевински факултет 5 12. мaj 2017.
Машински факултет 8 12. мaj 2017.
Медицински факултет 10 12. мaj 2017.
Металуршко-технолошки факултет 9 12. мaj 2017.
Музичка академија 4 12. мaj 2017.
Поморски факултет Котор 8 12. мaj 2017.
Правни факултет 6 12. мaj 2017.
Природно-математички факултет 17 12. мaj 2017.
Центар за докторске студије 1 21. јун 2021.
Универзитет Доња Горица – УДГ
Назив факултета Бр. студијских програма Датум посљедње реакредитације
Факултет правних наука 2 15.октобар 2020.
Факултет примјењене науке 2 15.октобар 2020.
Факултет умјетности 3 15.октобар 2020.
Факултет за дизајн и мултимедију 4 15.октобар 2020.
Факултет за Међународну економију, финансије и бизнис 8 15.октобар 2020.
Факултет за културу и туризам 5 15.октобар 2020.
Факултет за прехрамбену технологију, безбједност хране и екологију 3 15.октобар 2020.
Факултет за информационе системе и технологију 3 15.октобар 2020.
Факултет за спортски менаџмент 1 15.октобар 2020.
Филолошки факултет 2 15.октобар 2020.
Хуманистичке студије 4 15.октобра 2020.
Политехника 3 15.октобар 2020.
Универзитет Медитеран
Назив факултета Бр. студијских програма Датум посљедње реакредитације
Факултет визуелних умјетности 4 16. јул 2019.
Факултет за економију и бизнис 10 16. јул 2019.
Факултет за информационе технологије 3 16. јул 2019.
Факултет за стране језике 3 16. јул 2019.
Факултет за туризам 5 16. јул 2019.
Правни факултет 8 16. јул 2019.
Универзитет Адриатик
Назив факултета Бр. студијских програма Датум посљедње реакредитације
Факултет за туризам – Будва 1 04. август 2020.
Факултет за медитеранске пословне студије 3 24. јул 2020.
Факултет за менаџмент Херцег Нови 1 07. септембар 2020.
Факултет за пословну економију и право 6 29. мај 2019.
Факултет за саобраћај и комуникације 2 29. јул 2020.
Факултет ХЕЦ 2 25. јануар 2019.
Поморски факултет Бар 2 24. јул 2020.
Самостални факултети 
Факултети Бр. студијских програма Датум посљедње реакредитације
Факултет за црногорски језик и књижевност 2 29.јул 2019.
Факултет за државне и европске студије 3 02. децембар 2019.
Факултет за пословни менаџмент Бар 3 22. април 2019.

 

Font Resize