Aktuelnosti

Druga radionica u okviru projekta „Bolje akademske kvalifikacije kroz obezbjeđenje kvaliteta – BAQUAL“

Druga radionica u okviru projekta BAQUAL održana je u organizaciji partnera iz Makedonije pod nazivom „Standard kvalifikacije za nastavnike u visokom obrazovanju – baza za izradu programa za unaprjeđenje nastavničkih kompetencija“ 24. i 25. novembra 2021. godine u online formatu.

Tokom radionice, predstavnici nacionalne Radne grupe iz Makedonije, upoznali su prisutne sa standardom kvalifikacije za nastavnike u visokom obrazovanju koji razvijaju u okviru ovog projekta, uz poseban osvrt na preporuke iz dokumenta nastalog u okviru ministarske konferencije održane u Rimu 2020. godine – Roma Communique. Takođe, prezentovana su konkretna iskustva i studije slučaja sa ustanova visokog obrazovanja iz Makedonije kada je u pitanju unaprjeđenje nastavničkih kompetencija u oblasti visokog obrazovanja. Učesnici su imali priliku da tokom otvorene diskusije razmijene mišljenja o konkretnim načinima putem kojih se može poboljšati kvalitet nastavničke profesije i istovremeno sprovoditi kontinuirano obučavanje nastavnog kadra za primjenu savremenih didaktičkih i pedagoških vještina.

U okviru prvog dana radionice, predstavnica Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja – Ana Rutović održala je prezentaciju o standardu kvalifikacije u oblasti visokog obrazovanja koji razvija Radna grupa u Crnoj Gori, kao i o programu cjeloživotnog učenja koji bi se uveo u nastavni proces na ustanovi visokog obrazovanja na osnovu te razvijene kvalifikacije. Posebna pažnja je bila posvećena specifičnostima regulatornog okvira koji definiše uslove za razvijanje kvalifikacija u oblasti visokog obrazovanja, kao i istraživanju nastavničkih kompetencija koje je Radna grupa sprovela među nastavnicima, studentima i menadžmentom ustanova visokog obrazovanja.

Drugi dan radionice bio je posvećen diskusiji o budućim koracima u okviru realizacije projektnih aktivnosti između projektnih partnera, kao i izazovima sa kojima se partneri na projektu suočavaju u okviru svojih nacionalnih sistema.

Za našu nacionalnu Radnu grupu ova radionica je predstavljala sjajnu priliku da se prošire znanja u oblasti izrade standarda kvalifikacija.

Font Resize