Aktuelnosti

Implementacija preventivnih i korektivnih mjera u cilju jačanja akademskog integriteta na ustanovama visokog obrazovanja

U četvrtak, 2. novembra 2023. godine održan je okrugli sto na temu „Rezultati pilot evaluacije dopunskog standarda o akademskom integritetu“, a u okviru projekta „Kvalitetno obrazovanje za sve“, koja je dio zajedničkog programa “Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku”, sufinansiranog od strane Evropske unije i Savjeta Evrope.

Okrugli sto su otvorili Goran Danilović, direktor Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja, Lejla Dervišagić, šefica Programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici i Vesna Atanasova, šefica Odsjeka za formalno i neformalno obrazovanje u Savjetu Evrope.

U uvodnom izlaganju, Goran Danilović se zahvalio predstavnicima ustanova viskog obrazovanja na odzivu da učestvuju u pilot evaluaciji koja ima višestruke koristi, kako za Agenciju u cilju unapređenja standarda, tako i za ustanove visokog obrazovanja koji standard trebaju da implementiraju na svojim ustanovama. On je istakao da je pred nama globalni izazov koji zahtijeva globalni odgovor a tiče se aktulene teme koja je obilježila godinu na izmaku – vještačke inteligencije,  primjene alata vještačke inteligencije u obrazovanju ali i izazova sa kojim se ustanove srijeću u obrazovnim procesima.

Lejla Dervišagić se osvrnula na ključne principe kvalitetnog obrazovanja i preporuke za realizaciju ovih principa. Ona je istakla značaj realizacije pilot evaluacije naglašavajući da je važno da svi učesnici takvog procesa budu podjednako posvećeni jačanju i unapređenju kvaliteta u oblasti visokog obrazovanja i u konkretnom slučaju jačanja primjene mehanizama akademskog integriteta.

Rezultate programske komponente „Kvalitetno obrazovanje za sve“ u posljednjih sedam godina predstavila je Vesna Atanasova. Istakla je da je primjer Crne Gore, kroz usvajanje Zakona o akademskom integritetu, osnivanje Etičkog komiteta, izrada dopunskog standarda kao jednog od rezultata Zakona o akademskom integritetu, pa i ova pilot evaluacija, primjer uspješne realizacije ciljeva programa.

Nakon uvodnih izlaganja, ekspertkinje koje su evaluairale dopunski standard, Kerolin Kembel i Stamenka Uvalić-Trumbić predstavile su zaključke nakon sprovedene pilot evaluacije i istakle neke od preporuka koje su uputile Agenciji i ustanovama visokog obrazovanja u cilju jasnijeg definisanja standarda i pratećih dokaza kao i implementacije standarda na ustanovama visokog obrazovanja. One su naglasile da Standard 11 treba da bude glavni implementacioni mehanizam Zakona o akademskom integritetu ali i da je jako važno da kriterijumi i dokazi koji su sastavni dio obrasca dopunskog standara o akademskom integritetu budu integrisani sa Evropskim standardima i smjernicama (ESG).

U drugom dijelu okruglog stola, Tamara Đuričković, pomoćnica direktora za kontrolu kvaliteta u Agenciji i Mara Šćepanović, predsjednica Etičkog komiteta predstavile su rezultate analize o pilot evaluaciji. Nakon prezentacije, učešće u diskusiji su uzeli predstavnici svih ustanova visokog obrazovanja u Crnoj Gori, osvrćući se na preporuke iz izvještaja o pilot evaluaciji, ali i naglašavajući izazove i načine prevazilaženja tih izazova sa kojima se srijeću kada je riječ o jačanju načela akademskog integriteta na njihovim ustanovama.

Zaključeno je da je važno implementirati odgovarajuće preventivne i/ili korektivne mjere u cilju unapređenja nastavnog i istraživačkog procesa svih službi na ustanovama visokog obrazovanja. Osim toga, mjerljivost efekata relizacije i implementacije različitih aktivnosti koje se sprovode u cilju jačanja akademskog integriteta može biti dobar pokazatelj inicijativa preduzetih na ustanovama visokog obrazovanja a na osnovu kojih je moguće dalje planirati i unapređivati procese.

 

 

Font Resize