Aktuelnosti

Inovirana akta za sprovođenje postupka reakreditacije ustanove visokog obrazovanja

Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja donijela je 22. novembra 2023. godine inovirana akta za sprovođenje postupka reakreditacije ustanove visokog obrazovanja.

Unapređenje pravila i obrazaca uslijedilo je nakon završenog prvog ciklusa reakreditacije ustanova visokog obrazovanja u Crnoj Gori.

Ustanove mogu preuzeti inovirana akta na sljedećim linkovima:

Pravila o reakreditaciji ustanove visokog obrazovanja

Obrazac zahtjeva za reakreditaciju ustanove visokog obrazovanja

Obrazac Izvještaja o samoevaluaciji ustanove visokog obrazovanja sa kriterijumima

Obrazac Izvještaja o reakreditaciji ustanove visokog obrazovanja

Font Resize