Aktuelnosti

Inovirani obrasci za akreditaciju osnovnih i master studija

Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja usvojila je inovirane (dopunjene) obrasce za akreditaciju osnovnih i master studija. Dopuna se odnosi na prilog Tabela S2.6.2. Raspored predmeta po semestrima, tipu i statusu gdje je navedena procentualna zastupljenost tipa predmeta prema vrsti studija (akademskim i primijenjenim).

Inovirane obrasce je moguće preuzeti na ovom linku.

Font Resize