Aktuelnosti

Integracija Evropskih standarda i smjernica (ESG) u radu agencija za obezbjeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju zemalja Zapadnog Balkana

Radionica na temu „Integracija Evropskih standarda i smjernica (ESG) u radu agencija za obezbjeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju zemalja Zapadnog Balkana“, u organizaciji ERI SEE (Inicijativa za reformu obrazovanja u Jugoistočnoj Evropi), RCC (Regionalni Savjet za saradnju) i AZVO (Agencija za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske), održana je u Zagrebu 7. i 8. jula 2023. godine.

Cilj radionice je bio razmjena iskustava između agencija u procesu implementacije Evropskih standarda i smjernica (ESG), predstavljanje Regionalnog registra akreditovanih ustanova visokog obrazovanja i studijskih programa, kao i identifikovanje nacionalnih i regionalnih prioriteta u procesu obezbjeđenja kvaliteta visokog obrazovanja.

Tokom prvog dana, predstavnici Agencije za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske su prezentovali na koji način su ESG standardi iz Dijela 3 (Standardi i smjernice za agencije za obezbjeđenje kvaliteta) integrisani u rad Agencije, te kako vrše mjerenje i unaprjeđenje pomenutih standarda. Takođe, prezentovali su način na koji su ESG standardi iz Dijela 2 (Standardi i smjernice za eksterno obezbjeđenje kvaliteta) integrisani u metodologiju Agencije, koja se koristi u postupcima evaluacija ustanova i studijskih programa.

Posljednja prezentacija prvog dana odnosila se na Dio 1 ESG standarda (Standardi i smjernice za interno obezbjeđenje kvaliteta), odnosno ulogu Agencije u procesu pružanja podrške ustanovama visokog obrazovanja u obezbjeđenju kvaliteta njihovih internih mehanizama, kao i definisanju načina pružanja pomoći u „izgradnji kulture kvaliteta“ na ustanovama visokog obrazovanja.

Drugog dana radionice predstavljeni su planovi i buduće aktivnosti RCC-a u procesu pružanja podrške zemljama Zapadnog Balkana u oblasti visokog obrazovanja, inovirana verzija Regionalnog registra akreditovanih ustanova visokog obrazovanja i studijskih programa, te na kraju identifikovane potrebe za jačanjem nacionalnih kapaciteta, kao i regionalne saradnje u oblasti obezbjeđenja kvaliteta u visokom obrazovanju.

Radionici su prisustvovali i predstavnici Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja Crne Gore.

Font Resize