Aktuelnosti

Izazovi obezbjeđenja kvaliteta za mikro-kvalifikacije

Predstavnica Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja učestvovala je 12. januara 2021. godine na online sastanku Radne grupe za obezbjeđenje kvaliteta u okviru ERASMUS projekta pod nazivom MICROBOL, a koji je posvećen mikro-kvalifikacijama kao posebnim oblicima usavršavanja u sklopu cjeloživotnog učenja, a čijim se završetkom stiče određena vrsta isprave odnosno kvalifikacije.

Glavne teme navedenog sastanka bili su rezultati istraživanja o trenutnom statusu mikro-kvalifikacija u Evropskom prostoru visokog obrazovanja, izazovi primjene Bolonjskih principa na obezbjeđenje kvaliteta mikro-kvalifikacija, kao i mogućnost zakonskog priznavanja ovih mini kvalifikacija za potrebe tržišta rada.

Takođe, održana je i plenarna diskusija o mikro-kvalifikacijama u različitim nacionalnim sistema za obezbjeđenje kvaliteta u oblasti visokog obrazovanja, tokom koje je predstavnica Agencije izložila kako su ovi posebni programi usavršavanja inkorporirani u postojećem regulatornom okviru za oblast visokog obrazovanja, koji su uslovi za njihovo pohađanje i da li isti prolaze postupak akreditacije od strane nadležnog organa.

Font Resize